Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2017 z dne 30. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2017 z dne 30. 6. 2017

Kazalo

1819. Spremembe in dopolnitve Statuta »Javnega zavoda za turizem in kulturo Kočevje«, stran 4993.

  
Na podlagi 45. in 46. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-1, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96, 31/00 in 36/00), 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) ter 12. in 25. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda na področju turizma in kulture v Občini Kočevje »Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje« (Uradni list RS, št. 75/15) je svet zavoda na 16. seji dne 31. 5. 2017 sprejel
S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E  S T A T U T A 
»Javnega zavoda za turizem in kulturo Kočevje« 
1. člen 
V Statutu javnega zavoda na področju turizma in kulture v Občini Kočevje »Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje« (Uradni list RS, št. 93/15, v nadaljevanju: statut) se v 6. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Zavod ima lahko enega prokurista, ki ga imenuje direktor po predhodnem mnenju sveta zavoda in s soglasjem ustanovitelja. Prokurist zastopa Zavod skupno z direktorjem Zavoda.«
2. člen 
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Kočevje, dne 31. maja 2017
Predsednik sveta zavoda 
Dalibor Debartoli l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti