Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2017 z dne 30. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2017 z dne 30. 6. 2017

Kazalo

1809. Sklep o določitvi cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, stran 4911.

  
Na podlagi 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), tretjega odstavka 49. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 51/14), Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 49/14) in 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 29. redni seji dne 22. 6. 2017 sprejel naslednji
S K L E P 
1. 
Cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (brez DDV) so:
1.1.1 Cena javne infrastrukture potrebne za izvajanje storitev oskrbe s pitno vodo (omrežnina) glede na zmogljivost priključkov znaša:
Premer vodomera
Letna omrežnina v EUR
Mesečna omrežnina v EUR
Brez
75,1860
6,2655
DN ≤ 20
75,1860
6,2655
20 < DN < 40
225,5568
18,7964
40 ≤ DN < 50
751,8564
62,6547
50 ≤ DN < 65
1.127,7852
93,9821
65 ≤ DN < 80
2.255,5716
187,9643
80 ≤ DN < 100
3.759,2844
313,2737
100 ≤ DN < 150
7.518,5700
626,5475
150 ≤ DN
15.037,1400
1.253,0950
1.1.2 Cena storitve izvajanja oskrbe s pitno vodo (vodarina) znaša 0,9014 EUR/m3.
2.1.1 Cena javne infrastrukture potrebne za izvajanje storitev odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske vode z javnih površin (omrežnina) glede na zmogljivost priključkov znaša:
Premer vodomera
Letna omrežnina v EUR
Mesečna omrežnina v EUR
Brez
52,7195
4,3933
DN ≤ 20
52,7195
4,3933
20 < DN < 40
158,1585
13,1799
40 ≤ DN < 50
527,1950
43,9329
50 ≤ DN < 65
790,7924
65,8994
65 ≤ DN < 80
1.581,5844
131,7987
80 ≤ DN < 100
2.635,9748
219,6646
100 ≤ DN < 150
5.271,9496
439,3291
150 ≤ DN
10.543,8992
878,6583
2.1.2 Cena storitve izvajanja odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske vode z javnih površin (storitve odvajanja) znaša 0,4006 EUR m3.
2.1.3 Okoljsko dajatev zaradi odvajanja komunalne odpadne vode izvajalec javne službe zaračuna skladno s predpisom, ki ureja okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.
2.2.1 Cena javne infrastrukture potrebne za izvajanje storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami (omrežnina) glede na zmogljivost priključkov znaša:
Premer vodomera
Letna omrežnina v EUR
Mesečna omrežnina v EUR
Brez
9,8794
0,8233
DN ≤ 20
9,8794
0,8233
20 < DN < 40
29,6382
2,4699
40 ≤ DN < 50
98,7940
8,2328
50 ≤ DN < 65
148,1911
12,3493
65 ≤ DN < 80
296,3821
24,6985
80 ≤ DN < 100
493,9702
41,1642
100 ≤ DN < 150
987,9404
82,3284
150 ≤ DN
1.975,8808
164,6567
2.2.2 Cena storitve izvajanje storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami (storitve greznic in MKČN) znaša 0,4063 EUR/m3.
2.2.3 Okoljsko dajatev zaradi odvajanja komunalne odpadne vode izvajalec javne službe zaračuna skladno s predpisom, ki ureja okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.
2.3.1 Cena javne infrastrukture potrebne za izvajanje čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske vode z javnih površin (omrežnina) glede na zmogljivost priključkov znaša:
Premer vodomera
Letna omrežnina v EUR
Mesečna omrežnina v EUR
Brez
54,0420
4,5035
DN ≤ 20
54,0420
4,5035
20 < DN < 40
162,1272
13,5106
40 ≤ DN < 50
540,4236
45,0353
50 ≤ DN < 65
810,6360
67,5530
65 ≤ DN < 80
1.621,2720
135,1060
80 ≤ DN < 100
2.702,1192
225,1766
100 ≤ DN < 150
5.404,2396
450,3533
150 ≤ DN
10.808,4780
900,7065
2.3.2 Cena storitve izvajanje storitev za izvajanje čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske vode z javnih površin (storitve čiščenja) znaša 0,4780 EUR/m3.
2. 
Sestavni del tega sklepa je priloga Količine in stroški za določitev cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.
3. 
Sklep začne veljati takoj, uporabljati pa se začne s 1. 7. 2017.
Št. 01101-12/2017-11
Šempeter pri Gorici, dne 22. junija 2017
Župan 
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti