Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2017 z dne 30. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2017 z dne 30. 6. 2017

Kazalo

1806. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica, stran 4907.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB in 17/17) je Občinski svet Občine Sevnica na 24. redni seji dne 21. 6. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica 
1. člen 
V prvem odstavku 5. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 80/13) se:
– za 9. točko doda nova 10. točka, ki se glasi:
»10. zagotavljanje 24-urne dežurne službe v okviru pogrebne dejavnosti,«
– črta se 11. točka,
– ostale točke se ustrezno preštevilčijo.
Tretji odstavek 5. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Dejavnosti od 1. do vključno 10. točke prvega odstavka tega člena so obvezne lokalne javne službe, dejavnosti od 11. do vključno 15. točke pa so izbirne lokalne javne službe.«.
2. člen 
V 5. točki prvega odstavka 6. člena se besedilo »pogrebne storitve« nadomesti z besedilom »zagotavljanje 24-urne dežurne službe v okviru pogrebne dejavnosti«.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0008/2017
Sevnica, dne 22. junija 2017
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti