Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2017 z dne 30. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2017 z dne 30. 6. 2017

Kazalo

1801. Odlok o dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Postojna za leto 2017, stran 4904.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 80/16 – ZIPRS1718), 10.c in 10.č člen Zakona o financiranju občini (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07 in 53/10) je Občinski svet Občine Postojna na 23. seji dne 21. 6. 2017 sprejel
O D L O K 
o dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Postojna za leto 2017 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Postojna za leto 2017 (Uradni list RS, št. 83/16) se dopolni 5. točka OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA, in sicer:
Doda se nov 10.a člen odloka:
»10.a člen 
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna) 
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se Občina Postojna lahko v letu 2017 zadolži do višine 4.460.000,00 evrov.«
2. člen 
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-94/2016
Postojna, dne 21. junija 2017
Župan 
Občine Postojna 
Igor Marentič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti