Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2017 z dne 30. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2017 z dne 30. 6. 2017

Kazalo

1789. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem lokacijskem načrtu IPC Loke (LN IPC Loke), stran 4886.

  
Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C), 3. člena Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu IPC Loke (Uradni list RS, št. 117/05, 43/15, 76/15 – popravek) ter 31. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 80/11) je župan Občine Ljubno sprejel
S K L E P 
o javni razgrnitvi in javni obravnavi sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem lokacijskem načrtu IPC Loke (LN IPC Loke) 
I. 
Javno se razgrne spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem lokacijskem načrtu IPC Loke (LN IPC Loke).
II. 
Gradivo, navedeno v I. točki, bo javno razgrnjeno 15 dni v sejni sobi Občine Ljubno, Cesta v Rastke 12, Ljubno ob Savinji. Javna razgrnitev bo trajala od 10. julija 2017 do 25. julija 2017. Javno razgrnjeno gradivo bo na voljo za ogled v delovnem času občinske uprave.
III. 
V času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka bo organizirana javna obravnava, ki bo potekala v sredo dne 19. julija 2017 ob 15. uri, v sejni sobi Občine Ljubno.
IV. 
V času javne razgrnitve in javne obravnave lahko vsi zainteresirani podajo pripombe in predloge k razgrnjeni spremembi in dopolnitvi Odloka o občinskem lokacijskem načrtu IPC Loke. Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno v knjigo pripomb na mestu javne razgrnitve, po pošti na naslov Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji ali na elektronski naslov: obcina@ljubno.si. Ustno se lahko pripombe in predlogi podajo na javni obravnavi. Rok za dajanje pripomb k razgrnjenemu gradivu poteče s potekom javne razgrnitve.
V. 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Občine Ljubno ter na krajevno običajen način. Občane se o javni razgrnitvi obvesti najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve.
Št. 007-8/2015-10
Ljubno, dne 22. junija 2017
Župan 
Občine Ljubno 
Franjo Naraločnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti