Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2017 z dne 30. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2017 z dne 30. 6. 2017

Kazalo

1787. Sklep o določitvi cene programov v vrtcih Občine Krško, stran 4871.

  
Na podlagi 31. in 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odločba US RS) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo in 79/16) je Občinski svet Občine Krško, na 23. seji, dne 15. 6. 2017, sprejel
S K L E P 
o določitvi cene programov v vrtcih Občine Krško 
1. člen
Cene dnevnih programov (6–9 ur) predšolske vzgoje v vrtcih Občine Krško od 1. 9. 2017 dalje znašajo:
v eur
Vrtec
Starostna skupina 1–3 let
Starostna skupina 3–4 let
Kombinirani oddelki
Starostna skupina 3–6 let
Razvojni oddelek
1. Brestanica
555,38
420,66
369,01
2. Koprivnica
539,00
419,75
3. Krško
541,97
397,75
445,04
378,27
1.378,09
4. Leskovec
519,24
414,42
361,95
5. Podbočje
533,96
401,35
433,58
378,44
6. Raka
476,25
367,01
383,31
327,90
7. Senovo
481,55
373,24
394,21
343,85
2. člen 
Cene programov so oblikovane na podlagi metodologije, kot izhaja iz Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo. Osnova za določanje in obračunavanje plačil se določi na podlagi Pravilnika o organiziranju in plačevanju stroškov predšolske vzgoje v občini Krško.
Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev Centri za socialno delo odločajo o pravici do znižanja plačila za programe vrtcev po zakonu, ki ureja predšolsko vzgojo (znižano plačilo vrtca), glede na uvrstitev v dohodkovni razred.
3. člen 
Stroški živil za prehrano otrok v vrtcih Občine Krško znašajo 2,07 € na otroka na dan.
4. člen 
Vrtec staršem zaračuna 4,75 € za vsako začeto uro zamude v naslednjih primerih:
– ko starši ob zaključku poslovalnega časa vrtca ne pridejo po svojega otroka,
– kadar je otrok v vrtcu več kot 9 ur dnevno.
5. člen 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 9. 2017.
Št. 605-2/2017-O704
Krško, dne 15. junija 2017
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti