Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2017 z dne 30. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2017 z dne 30. 6. 2017

Kazalo

1786. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v občini Krško, stran 4870.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odločba US RS), 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1 in 15/17 – DZ), 37. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo in 79/16) je Občinski svet Občine Krško, na 23. seji, dne 15. 6. 2017, sprejel
S K L E P 
o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v občini Krško 
I. 
Občinski svet Občine Krško daje soglasje k ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v višini 18,76 EUR za efektivno uro storitve od 1. 7. 2017 dalje.
II. 
Subvencija občine Krško k polni ceni storitve znaša skupaj 13,13 EUR/uro in je sestavljena iz subvencije:
– Stroškov strokovne priprave 1,11 EUR/uro.
– Stroškov vodenja in koordiniranja 1,22 EUR/uro (koordinator upoštevan nad določenim kadrovskim normativom).
– 70 % cene neposredne oskrbe, oziroma 10,80 EUR/uro.
III. 
Prispevek uporabnika znaša 5,63 EUR/uro in se lahko še dodatno zniža, če uporabnik poda vlogo za dodatno znižanje, o kateri skladno z zakonom odloči pristojni Center za socialno delo Krško. Ob nedeljah se cena za uporabnika poviša za 40 % in tako znaša 7,88 EUR/uro, ob praznikih se cena za uporabnika poviša za 50 % in tako znaša 8,45 EUR/uro.
IV. 
Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 7. 2017 dalje.
Št. 122-1/2017-O702
Krško, dne 15. junija 2017
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti