Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2017 z dne 23. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2017 z dne 23. 6. 2017

Kazalo

1732. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 660/8, k. o. 2325 – Miren, stran 4697.

  
Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – Odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – Odl. US, 57/12, 110/13, 101/13 – ZdavNepr, 22/14 – Odl. US in 19/15), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – uradno prečiščeno besedilo, 62/16) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 27. redni seji dne 31. 5. 2017 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 660/8, k. o. 2325 – Miren
1. člen 
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepremičnini parc. št. 660/8, k. o. 2325 – Miren, zemljišče v izmeri 196 m2.
2. člen 
Nepremičnina iz prejšnjega člena tega sklepa preneha imeti status javnega dobra in postane lastnina Občine Miren - Kostanjevica.
3. člen 
Ta slep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-20/2017-2
Miren, dne 31. maja 2017
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica 
Mauricij Humar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti