Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2017 z dne 23. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2017 z dne 23. 6. 2017

Kazalo

1717. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi podružnične cerkve Sv. Florjana v Ponikvah za kulturni spomenik, stran 4649.

  
Na podlagi 11., 12. in 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13 in 32/16), 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 28/08 in 14/17) in na predlog Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območne enote Ljubljana, je Občinski svet Občine Dobrepolje na 18. seji dne 13. 6. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi podružnične cerkve Sv. Florjana v Ponikvah za kulturni spomenik 
1. člen 
V Odlokuo razglasitvi podružnične cerkve Sv. Florjana v Ponikvah za kulturni spomenik (Uradni list RS, št. 54/99) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»3. člen 
Spomenik stoji na zemljišču katastrske občine Cesta na parceli 543/5 z ID znakom 1796-543/5-0«.
2. člen 
Besedilo 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»4. člen 
Lastnik spomenika je Župnija Dobrepolje - Videm, Videm 33, 1312 Videm - Dobrepolje.«.
3. člen 
Besedilo 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen 
Meja spomenika je določena na digitalnem katastrskem načrtu v merilu 1:2880 in vrisana na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000 in je sestavni del odloka.«.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0006/2012-02
Videm, dne 13. junija 2017
Župan 
Občine Dobrepolje 
Janez Pavlin l.r.

AAA Zlata odličnost