Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2017 z dne 23. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2017 z dne 23. 6. 2017

Kazalo

1714. Spremembe in dopolnitve Priloge k Statutu Univerze na Primorskem, stran 4643.

  
Na podlagi 6. in 11. člena Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 13/03, 79/04, 36/06, 137/06, 67/08, 85/11, 17/15 in 26/17) ter tretje alineje 38. in prve alineje 50. člena Statuta Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 51/15 – UPB2, 63/16 in 2/17) sta Senat Univerze na Primorskem na 20. redni seji dne 14. 6. 2017 in Upravni odbor Univerze na Primorskem na 15. redni seji dne 15. 6. 2017 v enakem besedilu sprejela
S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E    P R I L O G E   K   S T A T U T U 
Univerze na Primorskem 
I. 
V točki I. Priloge k Statutu UP (Uradni list RS, št. 21/11 in 88/15) se v točki II. (članice Univerze na Primorskem opravljajo v svojem imenu in za svoj račun naslednje dejavnosti) črta dejavnost naslednjih članic:
FAKULTETE ZA GRAJENO OKOLJE (UP FGO)
ZNANSTVENO RAZISKOVALNEGA SREDIŠČA (UP ZRS)
II. 
Te Spremembe in dopolnitve Priloge k Statutu UP so sestavni del Statuta Univerze na Primorskem in pričnejo veljati naslednji dan po njeni objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 001-3/17
prof. dr. Dragan Marušič l.r.
izr. prof. dr. Igor Stubelj l.r.
rektor Univerze na Primorskem 
Predsednik Senata Univerze na Primorskem
Predsednik Upravnega odbora 
Univerze na Primorskem

AAA Zlata odličnost