Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2017 z dne 23. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2017 z dne 23. 6. 2017

Kazalo

1705. Sklep o razpisu postopka za imenovanje in volitve članov sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, stran 4599.

  
Na podlagi 186. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2, Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13, 101/13, 44/14, 85/14, 95/14, 90/15, 102/15, 23/17) in 16. člena Statuta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 52/14) je svet zavoda dne 15. 6. 2017 sprejel
S K L E P 
o razpisu postopka za imenovanje in volitve članov sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije 
1. Svet zavoda poziva vse sindikalne zveze oziroma konfederacije, reprezentativne za območje države, vsa delodajalska združenja na ravni države in vse zveze oziroma organizacije upokojencev na ravni države (v nadaljevanju notranje interesne organizacije), ki želijo sodelovati pri imenovanju ali volitvah članov sveta zavoda, da pošljejo svojo prijavo z oznako »Ne odpiraj!« mandatno-volilni komisiji zavoda v petnajstih (15) dneh po dnevu razpisa, na naslov: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Mandatno-volilna komisija zavoda, Kolodvorska 15, 1000 Ljubljana.
Za prvi dan razpisa se šteje dan objave tega poziva v Uradnem listu RS.
Prijava mora vsebovati ime interesne organizacije, točen naslov, ime osebe, pristojne za postopek v zvezi z imenovanjem in navedbo organiziranosti interesne organizacije (dokazilo o vpisu v register ali dokazilo organiziranosti za območje države).
2. Posamezne v zakonu navedene interesne skupine bodo praviloma sporazumno imenovale naslednje število članov sveta zavoda:
– 7 (sedem) članov sindikalne zveze oziroma konfederacije, reprezentativne za območje države;
– 7 (sedem) članov delodajalska združenja na ravni države;
– 3 (tri) člane zveze oziroma organizacije upokojencev na ravni države.
Vlada Republike Slovenije bo imenovala 7 (sedem) članov, Zveza delovnih invalidov Slovenije 1 (enega) člana, 1 (enega) člana pa izvolijo delavci zavoda.
3. Interesne organizacije, ki se v roku, določenem v 1. točki razpisa, ne bodo prijavile mandatno-volilni komisiji zavoda, v postopku imenovanja ali volitev ne morejo sodelovati.
4. Na podlagi prijav bo mandatno-volilna komisija zavoda v petih dneh po izteku roka, določenega v razpisu, sestavila seznam prijavljenih interesnih organizacij in jih pozvala, da najkasneje do 30. 9. 2017 sklenejo pisni sporazum o imenovanju članov sveta zavoda, v številu, ki ga določa zakon, in podatke o imenovanih članih sveta zavoda.
V primeru, da pisni sporazum ni sklenjen najkasneje do 30. 9. 2017, imenujejo svoje člane:
– sindikalne zveze oziroma konfederacije, reprezentativne za območje države po postopku, ki velja za volitve članov državnega sveta v interesnih organizacijah – predstavnike delojemalcev ter
– reprezentativna invalidska organizacija za delovne invalide, delodajalska združenja na ravni države in zveze oziroma organizacije upokojencev na ravni države po pravilih, ki jih sami določijo.
Št. 9000-4/2017-25/4
Ljubljana, dne 15. junija 2017
Svet Zavoda za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje Slovenije 
Milan Utroša l.r.
Predsednik