Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2017 z dne 23. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2017 z dne 23. 6. 2017

Kazalo

1704. Pravilnik o spremembah Pravilnika o raziskovalnih nazivih, stran 4599.

  
Na podlagi 43. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A), 16. in 35. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10) in po predhodnem soglasju ministrice za izobraževanje, znanost in šport, št. 007-73/2017/18 z dne 11. 5. 2017, je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 4. seji dne 24. 5. 2017 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o raziskovalnih nazivih 
1. člen 
V Pravilniku o raziskovalnih nazivih (Uradni list RS, št. 126/08, 41/09, 55/11, 80/12, 4/13 – popr. in 5/17) se v 6. členu v 5. točki v šesti alineji in v 6. točki v šesti alineji črta besedilo »in uspešno zaključeno vodenje ali sodelovanje pri vodenju diplomskih in magistrskih del«.
2. člen 
V zadnjem stavku tretjega odstavka 21. člena se za kratico »JRZ« dodata vejica in besedilo »po predhodnem soglasju upravnega odbora JRZ,«.
3. člen 
V prilogi Šifrant in primerjalnik raziskovalnih nazivov se v naslovni vrstici v šestem in sedmem stolpcu za kratico »JRO« in oklepajem črtata številki 1 in 2.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2017-1
Ljubljana, dne 24. maja 2017
EVA 2017-1647-0001  
  
Upravni odbor ARRS 
Prof. dr. Rado Bohinc l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti