Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2017 z dne 16. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2017 z dne 16. 6. 2017

Kazalo

1662. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi podjetja Komunala Tržič d.o.o., stran 4562.

  
Na podlagi 471., 474. in 523. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1; Uradni list RS, št. 42/06, 60/06 – popr., 26/07 – ZSDU-B, 33/07 – ZSReg-B, 67/07 – ZTFI, 10/08, 68/08, 42/09, 33/11, 91/11, 100/11 – skl. US, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17) ter 9. in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13 in 74/15) je Občinski svet Občine Tržič na 23. redni seji dne 25. 5. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o ustanovitvi podjetja Komunala Tržič d.o.o. 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi podjetja Komunala Tržič d.o.o. (Uradni list RS, št. 18/14 in 42/14) se spremeni 6. člen (dejavnosti) tako, da se za dejavnost »81.210 Splošno čiščenje stavb« in pred dejavnost »81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje«, doda naslednja dejavnost:
»81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme«
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2017(201)
Tržič, dne 25. maja 2017
Župan 
Občine Tržič 
mag. Borut Sajovic l.r.