Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2017 z dne 16. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2017 z dne 16. 6. 2017

Kazalo

1650. Sklep o zaračunanih cenah in subvenciji oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Šmarješke Toplice, stran 4533.

  
Na podlagi 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice – UPB (Uradni list RS, št. 21/07 in 33/10) in 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) ter občinskih odlokov o izvajanju gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šmarješke Toplice je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 22. seji dne 6. 6. 2017 ob obravnavi predloga cen komunalnih storitev sprejel
S K L E P 
o zaračunanih cenah in subvenciji oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Šmarješke Toplice 
I. 
Občinski svet potrjuje cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Šmarješke Toplice in subvencijo cene za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode iz sredstev občinskega proračuna. Sklep začne veljati 8. dan po objavi v Uradnem listu RS, cene storitev in subvencije se uporabljajo s 1. dnem naslednjega meseca po veljavnosti sklepa.
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo z vodnim povračilom:
PREDLAGANA ZARAČUNANA CENA
gospodinjstva in uporabniki z nepridobitno dejavnostjo
uporabniki s pridobitno dejavnostjo
Oskrba s pitno vodo
Cena v EUR
Cena v EUR z 9,5 % DDV
Cena v EUR
Cena v EUR z 9,5 % DDV
Omrežnina na mesec
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1
9,7649
10,6926
9,7649
10,6926
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3
29,2947
32,0777
29,2947
32,0777
OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10
97,6490
106,9257
97,6490
106,9257
OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15
146,4735
160,3885
146,4735
160,3885
OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50
488,2450
534,6283
488,2450
534,6283
OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100
976,4900
1.069,2566
976,4900
1.069,2566
OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200
1.952,9800
2.138,5131
1.952,9800
2.138,5131
Vodarina v m3
0,7136
0,7814
0,9860
1,0797
Občina subvencionira ceno vodarine za 27,63 % za gospodinjstva in uporabnike z nepridobitno dejavnostjo.
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja komunalne odpadne vode za vse uporabnike:
PREDLAGANA ZARAČUNANA CENA
gospodinjstva in uporabniki z nepridobitno dejavnostjo
uporabniki s pridobitno dejavnostjo
Odvajanje odpadnih voda
Cena v EUR
Cena v EUR z 9,5 % DDV
Cena v EUR
Cena v EUR z 9,5 % DDV
Omrežnina na mesec
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1
7,3838
8,0853
8,1620
8,9374
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3
22,1514
24,2558
24,4860
26,8122
OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10
73,8380
80,8526
81,6200
89,3739
OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15
110,7570
121,2789
122,4300
134,0609
OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50
369,1900
404,2631
408,1000
446,8695
OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100
738,3800
808,5261
816,2000
893,7390
OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200
1.476,7600
1.617,0522
1.632,4000
1.787,4780
Stroški izvajanja storitve v m3
0,1975
0,2163
0,1975
0,2163
Občina subvencionira ceno omrežnine za 9,53 % za gospodinjstva in uporabnike z nepridobitno dejavnostjo.
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode:
PREDLAGANA ZARAČUNANA CENA
gospodinjstva in uporabniki z nepridobitno dejavnostjo
uporabniki s pridobitno dejavnostjo
Čiščenje odpadnih voda
Cena v EUR
Cena v EUR z 9,5 % DDV
Cena v EUR
Cena v EUR z 9,5 % DDV
Omrežnina na mesec
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1
6,0959
6,6750
6,9693
7,6314
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3
18,2877
20,0250
20,9079
22,8942
OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10
60,9590
66,7501
69,6930
76,3138
OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15
91,4385
100,1252
104,5395
114,4708
OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50
304,7950
333,7505
348,4649
381,5691
OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100
609,5900
667,5011
696,9300
763,1384
OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200
1.219,1800
1.335,0021
1.393,8600
1.526,2767
Stroški izvajanja storitve v m3
0,3188
0,3491
1,1299
1,2372
Občina subvencionira ceno omrežnine za 12,53 % in ceno izvajanja storitve za 71,79 % za gospodinjstva in uporabnike z nepridobitno dejavnostjo.
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov:
Zbiranje in odvoz komunalnih in bioloških odpadkov
Cena v EUR
Cena v EUR z 9,5 % DDV
Strošek javne infrastrukture na kg
0,0058
0,0064
Stroški izvajanja storitve na kg
0,0715
0,0783
SKUPAJ za kg
0,0773
0,0846
Št. 354-0152/2017-6
Šmarješke Toplice, dne 6. junija 2017
Županja 
Občine Šmarješke Toplice 
mag. Bernardka Krnc l.r.

AAA Zlata odličnost