Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2017 z dne 16. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2017 z dne 16. 6. 2017

Kazalo

1649. Sklep o potrditvi elaborata in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter javne službe, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami in zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Šmarješke Toplice, stran 4532.

  
Na podlagi 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice – UPB (Uradni list RS, št. 21/07 in 33/10) in 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) ter občinskih odlokov o izvajanju gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šmarješke Toplice je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 22. seji dne 6. 6. 2017 ob obravnavi predloga cen komunalnih storitev sprejel
S K L E P 
o potrditvi elaborata in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter javne službe, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami in zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Šmarješke Toplice 
I. 
Občinski svet potrjuje predložene elaborate o oblikovanju cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode ter javne službe, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami in zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Šmarješke Toplice za leto 2017.
II. 
Občinski svet potrjuje predračunske lastne cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode ter javne službe, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami in zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Šmarješke Toplice za leto 2017.
Predračunska lastna cena oskrbe s pitno vodo z vodnim povračilom za leto 2017 za vse uporabnike:
Oskrba s pitno vodo
Cena v EUR
Cena v EUR z 9,5 % DDV
Omrežnina na mesec
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1
9,7649
10,6926
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3
29,2947
32,0777
OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10
97,6490
106,9257
OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15
146,4735
160,3885
OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50
488,2450
534,6283
OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100
976,4900
1.069,2566
OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200
1.952,9800
2.138,5131
Vodarina v m3
0,9860
1,0797
Predračunska lastna cena odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2017 za vse uporabnike:
Odvajanje odpadnih voda
Cena v EUR
Cena v EUR z 9,5 % DDV
Omrežnina na mesec
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1
8,1620
8,9374
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3
24,4860
26,8122
OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10
81,6200
89,3739
OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15
122,4300
134,0609
OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50
408,1000
446,8695
OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100
816,2000
893,7390
OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200
1.632,4000
1.787,4780
Stroški izvajanja storitve v m3
0,1975
0,2163
Predračunska lastna cena čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2017 za vse uporabnike:
Čiščenje odpadnih voda
Cena v EUR
Cena v EUR z 9,5 % DDV
Omrežnina na mesec
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1
6,9693
7,6314
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3
20,9079
22,8942
OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10
69,6930
76,3138
OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15
104,5395
114,4708
OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50
348,4649
381,5691
OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100
696,9300
763,1384
OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200
1.393,8600
1.526,2767
Stroški izvajanja storitve v m3
1,1299
1,2372
Predračunska lastna cena prevzema grezničnih gošč za leto 2017 za vse uporabnike:
Prevzem grezničnih gošč
Cena v EUR
Cena v EUR z 9,5 % DDV
Omrežnina na mesec
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1
2,1135
2,3143
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3
6,3405
6,9428
OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10
21,1350
23,1428
OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15
31,7025
34,7142
OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50
105,6749
115,7140
OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100
211,3500
231,4283
OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200
422,7000
462,8565
Stroški izvajanja storitve v m3
0,3604
0,3946
Predračunska lastna cena prevzema blata iz MKČN za leto 2017 za vse uporabnike:
Prevzem blata iz MKČN
Cena v EUR
Cena v EUR z 9,5 % DDV
Omrežnina na mesec
OMREŽNINA priključka DN 20 faktor 1
2,1135
2,3143
OMREŽNINA priključka DN 25 faktor 3
6,3405
6,9428
OMREŽNINA priključka DN 40 faktor 10
21,1350
23,1428
OMREŽNINA priključka DN 50 faktor 15
31,7025
34,7142
OMREŽNINA priključka DN 80 faktor 50
105,6749
115,7140
OMREŽNINA priključka DN 100 faktor 100
211,3500
231,4283
OMREŽNINA priključka DN 150 faktor 200
422,7000
462,8565
Stroški izvajanja storitve v m3
0,3604
0,3946
Predračunska lastna cena zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov za leto 2017 za vse uporabnike:
Zbiranje in odvoz komunalnih in bioloških odpadkov
Cena v EUR
Cena v EUR z 9,5 % DDV
Strošek javne infrastrukture na kg
0,0058
0,0064
Stroški izvajanja storitve na kg
0,0715
0,0783
SKUPAJ za kg
0,0773
0,0846
Št. 354-0152/2017-5
Šmarješke Toplice, dne 6. junija 2017
Županja 
Občine Šmarješke Toplice 
mag. Bernardka Krnc l.r.