Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2017 z dne 9. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2017 z dne 9. 6. 2017

Kazalo

1593. Sklep o določitvi subvencije k ceni oskrbe s pitno vodo, stran 4370.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, (ZLS; Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US), 3. in 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12) ter 14. člena Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99, 2/01, 38/04, 28/12) je Občinski svet Občine Razkrižje na 15. redni seji dne 30. 3. 2017 sprejel
S K L E P 
o določitvi subvencije k ceni oskrbe s pitno vodo 
1. Občinski svet Občine Razkrižje s tem sklepom določa subvencijo k veljavni enotni ceni sistema C za storitve obvezne občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo za nepridobitne uporabnike, ki jo izvaja Javno podjetje Prlekija d.o.o..
2. Subvencija se dodeli v delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture (omrežnino)
– za leto 2017 v višini 21%.
3. Finančna sredstva za financiranje subvencije se zagotovijo v proračunu Občine Razkrižje.
4. Ta sklep prične veljati z dnem veljavnosti enotnih cen oskrbe s pitno vodo za sitem C, ki jih v skladu s pristojnostmi sprejme skupni organ občin, Svet ustanoviteljic, ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi Javnega podjetja Prlekija d.o.o. (Uradni list RS, št. 81/16).
5. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0002/2017-5
Šafarsko, dne 31. marca 2017
Župan 
Občine Razkrižje 
Stanko Ivanušič l.r.
 
 

AAA Zlata odličnost