Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2017 z dne 9. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2017 z dne 9. 6. 2017

Kazalo

1570. Odredba o določitvi območij parkirnih con in območij za pešce, stran 4340.

  
Na podlagi 5. in 31. člena Odloka o pravilih cestnega prometa Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 22/17 in 23/17) in 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 71/16 in 1/17) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 28. seji dne 1. 6. 2017 sprejel
O D R E D B O 
o določitvi območij parkirnih con in območij za pešce 
1. člen 
S to odredbo se določi:
– javne parkirne površine, kjer se plačuje parkirnina,
– območja con na območju Mestne občine Kranj (v nadaljevanju: MOK),
– območja za pešce s popolno prepovedjo motornega prometa na območju MOK,
– območja za pešce z omejenim lokalnim prometom na območju MOK,
– in parkirna območja znotraj posameznih con.
2. člen 
Območja con 1, 2 in 3 so posamezna območja znotraj MOK, ki jih oklepajo ulice in ceste, kot to izhaja iz grafičnega prikaza, ki je priloga 1 in sestavni del te odredbe.
3. člen 
(1) V območju cone 1 so določena naslednja območja za pešce s popolno prepovedjo motornega prometa, območja za pešce z omejenim lokalnim prometom in območja brez posebnih določil za omejevanje prometa z oznako parkirnega območja:
CONA 1
območje
režim omejitve prometa
oznaka parkirnega območja
Gregorčičeva ulica od hiš. št. Gregorčičeva ulica 6 do Maistrovega trga
dovoljen omejen lokalni promet
C1A
Na skali
dovoljen omejen lokalni promet
C1A
Kokrški breg
dovoljen omejen lokalni promet
C1A
Koroška cesta 
hiš. št. 1 in 2
dovoljen omejen lokalni promet
C1A
Jahačev prehod
dovoljen omejen lokalni promet
C1B
Reginčeva ulica
dovoljen omejen lokalni promet
C1B
Tomšičeva ulica 
od Reginčeve ulice do Škrlovec
dovoljen omejen lokalni promet
C1B
Jenkova ulica
dovoljen omejen lokalni promet
C1B
Pot na kolodvor
dovoljen omejen lokalni promet
C1B
Škrlovec
dovoljen omejen lokalni promet
C1B
Maistrov trg
popolna prepoved motornega prometa
C1C
Prešernova ulica
popolna prepoved motornega prometa
C1D
Glavni trg od Prešernove ulice do hiš. št. Glavni trg 4 (do Mestne hiše)
popolna prepoved motornega prometa
C1D
Poštna ulica od Glavnega trga do Tavčarjeve ulice
popolna prepoved motornega prometa
C1D
Tavčarjeva ulica 
od Maistrovega trga do Poštne ulice
dovoljen omejen lokalni promet
C1E
Poštna ulica od Tavčarjeve ulice do Župančičeve ulice
dovoljen omejen lokalni promet
C1E
Tomšičeva ulica od Škrlovca do Cankarjeve ulice
dovoljen omejen lokalni promet
C1F
Cankarjeva ulica
dovoljen omejen lokalni promet
C1H
Trubarjev trg
dovoljen omejen lokalni promet
C1H
Vodopivčeva ulica hiš. št. 1
dovoljen omejen lokalni promet
C1F
Glavni trg od Cankarjeve ulice do hiš. št. Glavni trg 4 (od Mestne hiše)
dovoljen omejen lokalni promet
C1G
Tavčarjeva ulica od Poštne ulice do Cankarjeve ulice
dovoljen omejen lokalni promet
C1G
Slovenski trg
brez posebnih določil za omejevanje prometa
C1S
Gregorčičeva ulica od Stritarjeve ulice do hiš. št. Gregorčičeva ulica 6A
brez posebnih določil za omejevanje prometa
C1S
(2) S parkirno dovolilnico za stanovalce cone 1, je dovoljeno parkiranje v vseh parkirnih območjih cone 1, razen v parkirnem območju C1S.
(3) Območja za pešce s popolno prepovedjo motornega prometa, območja za pešce z omejenim lokalnim prometom in območja brez posebnih določil za omejevanje prometa v območju cone 1 so razvidna iz grafičnega prikaza, ki je priloga 1 in sestavni del te odredbe.
(4) Parkirna območja v območju cone 1 iz prvega odstavka tega člena so razvidna iz grafičnega prikaza, ki je priloga 2 in sestavni del te odredbe.
4. člen 
Župan s sklepom, ki se objavi na spletni strani MOK, določi parkirna območja znotraj cone 2 in 3, po predhodnem posvetovanju s krajevnimi skupnostmi, kjer se posamezna parkirna območja nahajajo. Sestavni del sklepa je grafični prikaz parkirnih območij v parkirnih conah 2 in 3.
5. člen 
Z dnem začetka uporabe te odredbe preneha veljati Odredba o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina, njena višina in način plačevanja (Uradni list RS, št. 14/09, 44/09, 32/10, 106/10 in 30/16).
6. člen 
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2017-4-(46/09)
Kranj, dne 1. junija 2017
Župan 
Mestne občine Kranj 
Boštjan Trilar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti