Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2017 z dne 9. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2017 z dne 9. 6. 2017

Kazalo

1555. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi ekonomskih cen za programe predšolske vzgoje v Vrtcu Dobrna, stran 4310.

  
Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in na podlagi 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02, 136/04, 134/06, 101/2011) je Občinski svet Občine Dobrna na 18. seji dne 30. 5. 2017 sprejel
S K L E P 
o spremembah Sklepa o določitvi ekonomskih cen za programe predšolske vzgoje v Vrtcu Dobrna 
1. člen
2. člen Sklepa o določitvi ekonomskih cen za programe predšolske vzgoje v Vrtcu Dobrna (Uradni list RS, št. 14/07, 64/07, 65/07, 96/09, 57/12, 38/14, 53/16) se spremeni tako, da se glasi:
»Starši otrok, za katere je Občina Dobrna po veljavni zakonodaji dolžna kriti razliko v ceni programa, lahko uveljavljajo v času od 1. 6. do 30. 9. poletno rezervacijo za največ dva meseca za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj 30 koledarskih dni. Starši plačajo rezervacijo v višini 40 % zneska, določenega z odločbo o višini plačila staršev. Uveljavljanje počitniške rezervacije mesta v vrtcu velja za vse otroke iz iste družine, hkrati vključene v vrtec.«
2. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-0004/2017-1(1)
Dobrna, dne 30. maja 2017
Župan 
Občine Dobrna 
Martin Brecl l.r.

AAA Zlata odličnost