Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2017 z dne 9. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2017 z dne 9. 6. 2017

Kazalo

1546. Sklep o ceni opravljanja storitve javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, stran 4290.

  
Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06 in 89/10) je Občinski svet Občine Bovec na 19. redni seji dne 25. 5. 2017 sprejel naslednji
S K L E P 
I. 
Sprejme se cena opravljanja storitve javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v višini 0,3541 €/m3.
II. 
Sprejme se višina omrežnine, ki se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera:
€/priključek
do DN20
1,6057
DN25
4,8171
DN40
16,0570
DN50
24,0855
DN80
80,2850
DN100
160,5700
DN150
321,1400
III. 
Cena storitve javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode iz I. in II. točke tega sklepa se začne uporabljati s 1. julijem 2017.
IV. 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-01/2014-19.redna
Bovec, dne 26. maja 2017
Župan 
Občine Bovec 
Valter Mlekuž l.r.

AAA Zlata odličnost