Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2017 z dne 9. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2017 z dne 9. 6. 2017

Kazalo

1533. Pravilnik o dopolnitvi in spremembi Pravilnika o plačilnih navodilih, SEPA direktnih obremenitvah, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpisih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki, stran 4209.

  
Na podlagi drugega odstavka 4. člena v zvezi s 3. točko prvega odstavka 4. člena in šeste alineje sedmega odstavka 23. člena in v zvezi s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16) izdaja ministrica za finance
P R A V I L N I K 
o dopolnitvi in spremembi Pravilnika o plačilnih navodilih, SEPA direktnih obremenitvah, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpisih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki 
1. člen 
V Pravilniku o plačilnih navodilih, SEPA direktnih obremenitvah, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpisih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki (Uradni list RS, št. 109/12, 44/13, 58/14, 51/15 in 77/16 – ZOPSPU-1) se v 3. členu za sedmim odstavkom doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Podatek o šifri PU se navede v datoteki s plačilnimi navodili v breme podračuna javnofinančnih prihodkov, na katerem je uporabnik UJPnet pridobil pravico poslovanja od več nadzornikov javnofinančnih prihodkov.«.
2. člen 
V 23. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Struktura elektronske oblike podatkov, ki se izmenjujejo med proračunskimi uporabniki in ostalimi, ki poročajo za proračunske uporabnike ter Upravo za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: struktura elektronske oblike) se objavi na spletni strani Ministrstva za finance. Zaradi zagotavljanja pravilnih podatkov o plačniku oziroma končnemu dolžniku ter o prejemniku oziroma končnem prejemniku sredstev, se izpolnijo vsa polja, če je plačnik hkrati dolžnik oziroma, če je prejemnik sredstev tudi končni prejemnik.«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne deseti dan po objavi.
Št. 007-197/2017/8
Ljubljana, dne 25. maja 2017
EVA 2017-1611-0044
mag. Mateja Vraničar Erman l.r.
Ministrica 
za finance 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti