Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2017 z dne 9. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2017 z dne 9. 6. 2017

Kazalo

1524. Zakon o dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu (ZSV-G), stran 4187.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu (ZSV-G)
Razglašam Zakon o dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu (ZSV-G), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 30. maja 2017.
Št. 003-02-5/2017-25
Ljubljana, dne 7. junija 2017
 
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O DOPOLNITVAH ZAKONA O SOCIALNEM VARSTVU (ZSV-G)
1. člen
V Zakonu o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16 in 52/16 – ZPPreb-1) se v tretjem odstavku 69. člena za besedilom »ki so končali višjo ali visoko šolo psihološke« doda besedilo »ali biopsihološke«.
V četrtem odstavku se za besedilom »socialno pedagoške, psihološke« doda besedilo »ali biopsihološke smeri«.
2. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 540-01/17-1/12
Ljubljana, dne 30. maja 2017
EPA 1716-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Matjaž Nemec l.r.
Podpredsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti