Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2017 z dne 19. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2017 z dne 19. 5. 2017

Kazalo

1362. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov, stran 3824.

  
Na podlagi petega odstavka 157. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov 
1. člen 
V Uredbi o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov (Uradni list RS, št. 56/15) se četrti odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»(4) V okviru strokovnega usposabljanja se po potrebi izvaja tudi dopolnilno strokovno izpopolnjevanje.«.
2. člen 
Drugi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Rok in kraj preverjanja znanja izvajalec objavi na svojih spletnih straneh najmanj šest tednov prej, o čemer obvesti kandidata najmanj deset delovnih dni pred dnem, določenim za preverjanje znanja.«.
3. člen 
V drugem odstavku 9. člena se v 7. točki pika nadomesti z vejico in doda nova 8. točka, ki se glasi:
»8. datum neuspešno opravljanega preverjanja znanja, če se prijavlja na preverjanje znanja ponovno.«.
4. člen 
V prvem odstavku 13. člena se pred piko doda besedilo »po preteku najmanj štirih mesecev od dneva neuspešno opravljenega preverjanja«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Za prijavo za ponovno preverjanje znanja se uporabljajo določbe 9. člena te uredbe.«.
5. člen 
Drugi odstavek 17. člena se črta.
6. člen 
Priloga 1 se nadomesti z novo prilogo 1, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-14/2017
Ljubljana, dne 18. maja 2017
EVA 2016-2550-0126
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti