Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2017 z dne 19. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2017 z dne 19. 5. 2017

Kazalo

1361. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o uniformi, položajnih oznakah in simbolih policije, stran 3820.

  
Na podlagi petega odstavka 40. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15 in 77/16) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o uniformi, položajnih oznakah in simbolih policije 
1. člen 
V Uredbi o uniformi, položajnih oznakah in simbolih policije (Uradni list RS, št. 64/14) se v 3. členu za sedmo alinejo doda nova osma alineja, ki se glasi:
»– taktične hlače,«.
Dosedanji osma in deveta alineja postaneta deveta in deseta alineja.
Pika za dosedanjo deseto alinejo, ki postane enajsta alineja, se nadomesti z vejico in za njo se doda nova dvanajsta alineja, ki se glasi:
»– visoki taktični čevlji.«.
2. člen 
V 4. členu se za sedmo alinejo doda nova osma alineja, ki se glasi:
»– taktične hlače,«.
Dosedanja osma alineja postane deveta alineja.
Pika za dosedanjo deveto alinejo, ki postane deseta alineja, se nadomesti z vejico in za njo se doda nova enajsta alineja, ki se glasi:
»– visoki taktični čevlji.«.
3. člen 
Prvi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Modularna vetrovka, ki je sestavljena iz dežne, termoizolacijske in vetrne jakne, je temnomodra ali rumena odsevna, hlače so temnosive z všitim temnomodrim trakom v stranskem robu, srajca je svetlomodra, polo majica s kratkimi rokavi je v kombinaciji temnomodre in svetlomodre ali temnomodre in rumene, rokavice, visoki taktični čevlji in čevlji so črni, drugi deli poletne in zimske uniforme so temnomodri.«.
4. člen 
V tretjem odstavku 7. člena se besedilo »temnomodrim trakom« nadomesti z besedilom »enim ali dvema temnomodrima trakovoma«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Policisti k slovesni uniformi nosijo modularno vetrovko ali temnomoder plašč.«.
5. člen 
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»8. člen 
(posebnosti pri nošenju slovesne uniforme) 
(1) Policisti Specialne enote k slovesni uniformi namesto kape s ščitom nosijo temnomodro baretko.
(2) Policisti v Policijskem orkestru in Zastavni enoti k slovesni uniformi nosijo slovesni pas z vrvicami, slovesne hlače in temnomoder plašč. Slovesne hlače so temnosive in imajo v stranskem robu všita dva temnomodra trakova, pas je zlatorumen z modrim robom, v sredini ima trak v barvah državne zastave. Kovinska sponka je zlatorumena v obliki grba Republike Slovenije. Zlatorumene so tudi slovesne vrvice.
(3) Policisti v Zastavni enoti k slovesni uniformi nosijo terenske čevlje.
(4) Policisti s položajnimi oznakami od policijskega svetnika IV do generalnega direktorja policije k slovesni uniformi nosijo slovesne hlače, ki imajo v stranskem robu všita dva temnomodra trakova, in temnomoder plašč.
(5) Na suknjiču slovesne uniforme policisti lahko nosijo nadomestni znak državnih in drugih odlikovanj ter priznanj in znak veteranskega združenja SEVER.«.
6. člen 
Drugi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Dvodelni motoristični kombinezon je v kombinaciji temnomodre in sive barve ali v kombinaciji temnomodre, rumene in sive barve, polo majica s kratkimi rokavi je v kombinaciji temnomodre in svetlomodre ali temnomodre in rumene, škornji in rokavice so črni, čelada je bela z modrimi odsevnimi površinami ali rumena z modrimi odsevnimi površinami, dežni motoristični komplet je različnih barv, drugi deli uniforme so temnomodri.«.
7. člen 
Drugi odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Rokavice in čevlji so črni, pomorski zaščitni komplet in rešilni brezrokavnik sta rumene ali oranžne odsevne barve, polo majica s kratkimi rokavi je v kombinaciji temnomodre in svetlomodre, drugi deli uniforme so temnomodri.«.
8. člen 
Drugi odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
(2) Hlače so temnosive, polo majica s kratkimi rokavi je v kombinaciji temnomodre in svetlomodre, rokavice in škornji so črni, drugi deli uniforme so temnomodri.«.
9. člen 
Drugi odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Rokavice in čevlji so črni ali temnosivi, polo majica s kratkimi rokavi je v kombinaciji temnomodre in svetlomodre, drugi deli uniforme so temnomodri.«.
10. člen 
20. člen se spremeni tako, da se glasi:
»20. člen 
(dopolnilni deli uniforme) 
(1) Policisti pri vseh vrstah uniforme nosijo tudi različne dopolnilne dele.
(2) Dopolnilni deli uniforme so:
1. balistična čelada,
2. intervencijska čelada,
3. zaščitna delovna čelada,
4. maskirna kapa (krinka),
5. zimska kapa,
6. podkapa,
7. ognjevarna podkapa,
8. zaščitna maska s torbico,
9. sončna očala,
10. ognjevarni kombinezon,
11. antistatične hlače,
12. antistatična majica,
13. antistatični kombinezon,
14. visoki antistatični čevlji,
15. odsevni brezrokavnik,
16. identifikacijski telovnik,
17. identifikacijski narokavni trak,
18. balistični jopič,
19. balistična srajca,
20. taktični jopič,
21. dežne hlače,
22. termoperilo,
23. ognjevarno perilo,
24. poletne nogavice,
25. zimske nogavice,
26. dokolenke,
27. gamaše,
28. protivbodne zaščitne rokavice,
29. zimske rokavice,
30. slovesne rokavice,
31. ščitniki rok, ramen in nog,
32. hlačni pas,
33. službeni pas s torbicami (za pištolo, lisice, plinski razpršilec, radijsko postajo in drugo) in nosilci,
34. taktični pas s torbico za pištolo in drugimi torbicami,
35. službena torbica,
36. piščalka z vrvico,
37. gumijasti škornji,
38. nahrbtnik,
39. taktična torba.
(3) Balistična čelada, zaščitna maska s torbico, taktični jopič, protivbodne zaščitne rokavice, zimske rokavice, ščitniki rok, ramen in nog, hlačni pas, taktični pas s torbico za pištolo in drugimi torbicami, službena torbica, balistični jopič, gumijasti škornji in taktična torba so črni.
(4) Intervencijska čelada, zimska kapa, dežne hlače, poletne in zimske nogavice, dokolenke, gamaše in vrvica za piščalko so temnomodre.
(5) Podkapa, ognjevarna podkapa, maskirna kapa (krinka), ognjevarni kombinezon in nahrbtnik so temnomodri ali črni.
(6) Antistatične hlače, antistatična majica, antistatični kombinezon in visoki antistatični čevlji so temnosivi ali črni.
(7) Službeni pas s torbicami (za pištolo, lisice, plinski razpršilec, radijsko postajo in drugo) in nosilci so črni ali beli.
(8) Odsevni brezrokavnik je rumen.
(9) Identifikacijski telovnik je svetlomoder.
(10) Slovesne rokavice so bele.
(11) Zaščitna delovna čelada, perilo, balistična srajca in identifikacijski narokavni trak so različnih barv.
(12) Na dopolnilnih delih uniforme so poleg oznak in simbolov policije, ki jih ureja ta uredba, lahko nameščeni tudi drugi obvestilni napisi in oznake, ki se nanašajo na vsebino opravljanja nalog policije.«.
11. člen 
V tretjem odstavku 21. člena se črta beseda »slovesni«.
12. člen 
V drugem odstavku 25. člena se v drugem stavku za besedo »policiste« doda besedilo »v Policijskem orkestru in Zastavni enoti ter za policiste«.
13. člen 
43. člen se spremeni tako, da se glasi:
»43. člen 
(znaki specialnosti) 
(1) Znaki specialnosti so: znak Mejne policije, Policijskega orkestra, Pomorske policije, Gorske enote, Konjeniške enote, Prometne policije, Enote vodnikov službenih psov in podporne dejavnosti policije.
(2) Znaki specialnosti imajo obliko ščita. V zgornjem delu so različni napisi specialnosti, pod njimi so manjši ščiti, na katerih so različni simboli specialnosti. Osnova ščita, notranji rob in napisi so temnomodri, drugo je zlatorumeno, razen stiliziranega mejnega kamna, stilizirane zastave in stiliziranih oseb, ki so v barvah zastave Republike Slovenije, ter znaka podpornih dejavnosti policije, ki ima simbol stavbe v svetlomodri barvi.«.
14. člen 
V prilogi Geometrijska, likovna in barvna pravila za oblikovanje položajnih in drugih oznak ter simbolov policije se poglavje »Geometrijska, likovna ter barvna pravila znakov specialnosti« in pripadajoča barvna skala spremenita tako, kot je določeno v prilogi, ki je sestavni del te uredbe.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
15. člen 
Policijske uniforme in simboli policije se uskladijo z določbami te uredbe v petih letih od njene uveljavitve.
16. člen 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00717-6/2017
Ljubljana, dne 18. maja 2017
EVA 2017-1711-0007
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti