Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2017 z dne 19. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2017 z dne 19. 5. 2017

Kazalo

1355. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Murska Sobota, stran 3790.

  
Na podlagi določb 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15), 6. in 15. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo in 68/16), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US in 32/16), ter 7. in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo, 49/10 in 39/15) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 21. seji dne 4. maja 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Murska Sobota 
1. člen 
V Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 110/11) se v prvem odstavku 24. člena doda nova alineja, ki glasi:
»– hibridna vozila, če so označena s posebno nalepko, katero izda Mestna občina Murska Sobota ter električna vozila za čas (trajanje parkiranja) do dveh ur.«
2. člen 
V tretji alineji prvega odstavka 32. člena, se črta besedilo: »na določenem mestu, kjer je zagotovljena polnilna postaja za polnjenje električnih vozil.«
V 32. členu, se doda nov tretji odstavek, ki glasi:
»Če je upravičenec do rezerviranih parkirnih površin gospodarski subjekt oziroma pravna oseba, ki se ukvarja z dejavnostjo souporabe električnih vozil, se mu hkrati z dovoljenjem mestne uprave za označitev rezerviranih površin, odmeri tudi letno nadomestilo v višini 100 EUR/PM. Upravičenec je dolžan plačevati letno nadomestilo tako dolgo, kot uporablja rezervirane parkirne prostore.«
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek 32. člena.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2017-2(720)
Murska Sobota, dne 4. maja 2017
 
Župan 
Mestne občine Murska Sobota 
dr. Aleksander Jevšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti