Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2017 z dne 19. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2017 z dne 19. 5. 2017

Kazalo

1352. Sklep o imenovanju podžupana, stran 3788.

  
Župan Občine Moravske Toplice je na podlagi 34. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15) in 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) sprejel
S K L E P 
o imenovanju podžupana 
1. člen 
Člana Občinskega sveta Občine Moravske Toplice, Štefana Kodila, roj. 3. 11. 1974, stan. Selo 61, 9207 Prosenjakovci, imenujem za podžupana Občine Moravske Toplice.
2. člen 
Podžupan svojo funkcijo opravlja nepoklicno.
3. člen 
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti.
4. člen 
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti.
5. člen 
Podžupan nastopi funkcijo z 10. 5. 2017.
6. člen 
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-00001/2017-2
Moravske Toplice, dne 9. maja 2017
Župan 
Občine Moravske Toplice 
Alojz Glavač l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti