Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2017 z dne 19. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2017 z dne 19. 5. 2017

Kazalo

1349. Spremembe in dopolnitve Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto 2017, stran 3783.

  
Na podlagi šestega odstavka 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 97. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Log - Dragomer je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 16. redni seji dne 19. 4. 2017 sprejel
S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E  L E T N E G A   N A Č R T A 
pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto 2017 
V Letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto 2017 (Uradni list RS, št. 86/16) se:
– četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Predvidene so naslednje prodaje, menjave in odkupi zemljišč:
OBČINA LOG - DRAGOMER
UPRAVLJAVEC
ŠIFRA K.O.
VELIKOST PARC./m2
VRSTA RABE
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT.
ZNESEK
EUR
PRODAJA
P1
Občina Log - Dragomer
Ocenjena 
vrednost 
0,00 EUR/m2
1996
0,00
LOG
SKUPAJ (prodaje)
0,00
ODKUPI
OBČINA LOG - DRAGOMER
UPRAVLJAVEC 
NAMEN
ŠIFRA K.O.
VELIKOST PARC./m2
VRSTA RABE
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT.
ZNESEK
EUR
O1
Območje Občine Log - Dragomer
Ocenjena vrednost
15.000,00
LOG
O2
Poslovni prostor
Območje Občine Log - Dragomer
Ocenjena vrednost
746.112,74
LOG
LOG
SKUPAJ (odkupi)
761.112,74
OBČINA LOG - DRAGOMER
UPRAVLJAVEC
ŠIFRA K.O.
VELIKOST PARC./m2
VRSTA RABE
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT.
ZNESEK
EUR
MENJAVA
M1
Občina Log -Dragomer (596/38, 596/39, 708/3)
708/3 (740 m2); 596/38 (180 m2); 596/39 (1646 m2)
708/3 (740 m2 – območja stanovanj – zemljišče za gradnjo); 596/38 (180 m2 – območje centralnih dejavnosti – zemljišče za gradnjo); 596/39 (1646 m2 – območje centralnih dejavnosti – zemljišče za gradnjo)
708/3 za 596/38 in 596/39
Ocenjena vrednost
1996
74.000,00
LOG
SKUPAJ (menjave)
74.000,00
OBČINA LOG - DRAGOMER
UPRAVLJAVEC
ŠIFRA K.O.
VELIKOST PARC./m2
VRSTA RABE
ZEMLJIŠČE PARC. ŠT.
ZNESEK
EUR
STAVBNA PRAVICA
SP 1
Občina Log-Dragomer
Ocenjena vrednost/
ob pripravi investicijske dokumentacije
1996
0,00
LOG
SKUPAJ (SP)
0,00
« 
Št. 410-2/2017
Dragomer, dne 19. aprila 2017
Župan 
Občine Log - Dragomer
Miran Stanovnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti