Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2017 z dne 19. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2017 z dne 19. 5. 2017

Kazalo

1343. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in Sklep o zaznambi grajenega javnega dobra, stran 3777.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo ZLS-UPB2 Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 – odločba US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US), 23. člena Zakona o graditvi objektov (uradno prečiščeno besedilo ZGO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 102/04, 14/05 – popravek, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odl. US, 57/12, 110/13, 101/13 – ZDavNepr, 22/14 – odl. US, 19/15) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (uradno prečiščeno besedilo UPB1, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 43/2014, 7/2015) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 7. dopisni seji dne 12. 5. 2017 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra 
I. 
Nepremičninam parc. št. 884/4 k.o. 2169 – Kranjska Gora, parc. št. 2016/1, 2016/2 in 2016/3, vse k.o. 2171 – Dovje, se ukine status javnega dobra.
II. 
Nepremičnine iz I. točke tega sklepa prenehajo biti javno dobro in postanejo last Občine Kranjska Gora.
III. 
Ta sklep začne veljati dan po objavi.
S K L E P 
o zaznambi grajenega javnega dobra 
I. 
Pri nepremičnini parc. št. 2016/1 k.o. 2171 – Dovje se zaznamuje grajeno javno dobro.
II. 
Zaznamba grajenega javnega dobra pri nepremičnini iz I. točke tega sklepa začne veljati dan po objavi.
Kranjska Gora, dne 12. maja 2017
Župan 
Občine Kranjska Gora 
Janez Hrovat l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti