Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2017 z dne 19. 5. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2017 z dne 19. 5. 2017

Kazalo

1326. Odredba o spremembah in dopolnitvi Odredbe o Programu promocije za obdobje od 2016 do 2018, stran 3737.

  
Na podlagi tretjega odstavka 7. člena Zakona o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov (Uradni list RS, št. 26/11 in 57/12) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O 
o spremembah in dopolnitvi Odredbe o Programu promocije za obdobje od 2016 do 2018 
1. člen 
V Odredbi o Programu promocije za obdobje od 2016 do 2018 (Uradni list RS, št. 21/16) se v prilogi v I. poglavju v 9. točki tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Pri aktivnostih promocije in informiranja iz tega programa promocija blagovnih znamk ni dovoljena. Aktivnosti promocije in informiranja tudi ne smejo ogroziti prodaje ali zmanjšati ugleda proizvodov drugih držav članic, kot to določajo Smernice EU.«.
V četrtem odstavku se za besedilom »in Uredbe Komisije (ES) št. 608/2004 (UL L št. 304 z dne 22. 11. 2011, str. 18)« doda besedilo »in po potrebi s posebnimi pravili označevanja«.
2. člen 
V II. poglavju se v 5. točki znesek »571.200 eurov« nadomesti z zneskom »625.000 eurov«.
3. člen 
V III. poglavju se v 2. točki prva alineja pod b) spremeni tako, da se glasi:
»– shemi kakovosti »izbrana kakovost« na podlagi točke (b) pod (282) Smernic EU ter«.
4. člen 
V IV. poglavju se v 2. točki prva alineja pod b) spremeni tako, da se glasi:
»– shemi kakovosti »izbrana kakovost« na podlagi točke(b) pod (282) Smernic EU ter«.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-83/2017
Ljubljana, dne 12. maja 2017
EVA 2017-2330-0031
Mag. Dejan Židan l.r.
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti