Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2017 z dne 28. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2017 z dne 28. 4. 2017

Kazalo

1186. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne občinske javne službe varstva okolja ravnanje s surovinami (komunalnimi odpadki) v Občini Slovenske Konjice, stran 3384.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15 in 12/16 – popravek), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) in 12. člena Odloka o organizaciji javnega komunalnega podjetja (Uradni list RS, št. 27/11) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 24. redni seji dne 20. 4. 2017 sprejel
S K L E P 
I. 
Občinski svet Občine Slovenske Konjice potrjuje Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne občinske javne službe varstva okolja ravnanje s surovinami (komunalnimi odpadki) v Občini Slovenske Konjice, ki ga je izdelal izvajalec gospodarske javne službe JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice, z datumom izdelave 15. 3. 2017.
II. 
(1) Občinski svet Občine Slovenske Konjice potrjuje ugotovitev, da obračunska lastna cena za zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov – javna inf. in za zbiranje biološko razgradljivih odpadkov – izvajanje storitev ne presegata 10 % od potrjene cene, zato cena ostane nespremenjena.
(2) Obračunska lastna cena za zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov – izvajanje storitev presega 10 % od potrjene cene, zato se cena zniža iz 0,1571 €/kg na predračunsko lastno ceno 0,0988 €/kg.
(3) Obračunska lastna cena za obdelavo komunalnih odpadkov – javna infrastruktura presega 10 % od potrjene cene, zato se cena zniža iz 0,0011 €/kg na predračunsko lastno ceno 0,0000 €/kg.
(4) Obračunska lastna cena za obdelavo biološko razgradljivih odpadkov, presega 10 % od potrjene cene, zato se cena zniža iz 0,0864 €/kg na predračunsko lastno ceno 0,0626 €/kg.
(5) Obračunska lastna cena za odlaganje komunalnih odpadkov – javna infrastruktura presega 10 % od potrjene cene, zato se cena zniža iz 0,0170 €/kg na predračunsko lastno ceno 0,0000 €/kg.
(6) Obračunska lastna cena za zbiranje biološko razgradljivih odpadkov – javna infrastruktura presega 10 % od potrjene cene, zato se cena zviša z 0,0095 €/kg na predračunsko lastno ceno 0,0137 €/kg.
(7) Obračunska lastna cena za obdelavo komunalnih odpadkov – izvajanje storitev presega 10 % od potrjene cene, zato se cena zviša z 0,0690 €/kg na predračunsko lastno ceno 0,0911 €/kg.
(8) Obračunska lastna cena za odlaganje obdelanih odpadkov – izvajanje storitev presega 10 % od potrjene cene, zato se cena zviša z 0,0476 €/kg na predračunsko lastno ceno 0,0658 €/kg.
III. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 5. 2017.
Št. 032-0006/2017-6/2(121)
Slovenske Konjice, dne 20. aprila 2017
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost