Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2017 z dne 28. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2017 z dne 28. 4. 2017

Kazalo

1133. Dodatek št. 1 h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije, stran 3262.

  
Na podlagi 67. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije (Uradni list RS, št. 78/14) in Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) sklepata pogodbeni stranki:
a) kot predstavniki delodajalcev:
1. Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje kovinskih materialov
2. Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za kovine
in
b) kot predstavnik delavcev:
Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije (SKEI)
D O D A T E K  š t.  1 
h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije 
TARIFNA PRILOGA 
1. člen 
Tarifna priloga nadomešča 1. in 2. točko Tarifne priloge Kolektivne pogodbe za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije (Uradni list RS, št. 78/14; v nadaljevanju Tarifna priloga 2014), tako da se glasita:
1. NAJNIŽJA OSNOVNA PLAČA
Najnižje osnovne plače za posamezne tarifne razrede znašajo:
Tarifni razred
Najnižja mesečna osnovna plača za 174 ur v EUR
Najnižja osnovna plača na uro v EUR
I.
525,48
3,02
II.
581,16
3,34
III.
640,32
3,68
IV.
732,54
4,21
V.
798,66
4,59
VI.
930,90
5,35
VII.
1.089,24
6,26
VIII.
1.245,84
7,16
IX.
1.468,56
8,44
2. REGRES
Najnižji polni regres za letni dopust znaša 906 € in velja do določitve novega zneska.
2. člen 
Z začetkom veljavnosti te tarifne priloge prenehata veljati 1. in 2. točka Tarifne priloge 2014.
Vse ostale točke Tarifne priloge 2014 ostanejo v veljavi še naprej.
Ta dodatek začne veljati in se uporabljati prvi dan naslednjega meseca po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 16. marca 2017
Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje kovinskih materialov in nekovin 
Predsednik upravnega odbora 
Marko Drobnič l.r.
Združenje delodajalcev Slovenije – 
Sekcija za kovine 
Predsednica sekcije 
Bernardica Viher Gašparec l.r.
Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije (SKEI) 
Predsednica 
Lidija Jerkič l.r.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 19. 4. 2017 izdalo potrdilo št. 02047-1/2006-51 o tem, da je Dodatek št. 1 h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 8/10.

AAA Zlata odličnost