Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2017 z dne 21. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2017 z dne 21. 4. 2017

Kazalo

1082. Sklep o določitvi osnovne plače direktorja javnega zavoda Zavod za turizem Trg Vipava, stran 3168.

  
Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15) in 4. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09, 3/10, 27/10, 45/10, 62/10, 88/10, 94/10 – ZIU, 10/11, 45/11, 53/11, 86/11, 26/12, 41/12, 90/12, 24/13, 75/13, 79/13, 108/13, 15/14, 43/14, 6/15, 57/15, 98/15, 15/16 in 84/16) in 30. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11 in 73/14) župan Občine Vipava izdajam
S K L E P 
o določitvi osnovne plače direktorja javnega zavoda Zavod za turizem Trg Vipava 
1. 
Delovno mesto direktorja javnega zavoda Zavod za turizem Trg Vipava, Glavni trg 1, 5271 Vipava uvrščam v 35. plačni razred.
2. 
Soglasje k uvrstitvi delovnega mesta v plačni razred poda pristojni minister.
Št. 014-7/2017-2
Vipava, dne 22. februarja 2017
Župan 
Občine Vipava 
mag. Ivan Princes l.r.

AAA Zlata odličnost