Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2017 z dne 21. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2017 z dne 21. 4. 2017

Kazalo

1081. Sklep o soglasju k uskladitvi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, stran 3167.

  
Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 popr., 41/07 popr., Odl. US: U-I-11/07-45, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16 in 52/16), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12), Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 11/13, 102/15) in 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11, 73/14) je svet Občine Vipava na 22. redni seji dne 6. 4. 2017 sprejel
S K L E P 
o soglasju k uskladitvi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu 
1. člen 
Občina Vipava daje soglasje k uskladitvi ekonomske cene storitve pomoč družini na domu na območju Občine Vipava, ki znaša za uro socialne oskrbe od ponedeljka do petka 17,48 EUR.
Cena neposredne oskrbe za uporabnika znaša 6,97 EUR/efektivno uro, za Občino Vipava pa 10,51 EUR/efektivno uro.
2. člen 
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 5. 2017 dalje.
Št. 122-5/2017-2
Vipava, dne 6. aprila 2017
Župan 
Občine Vipava 
mag. Ivan Princes l.r.

AAA Zlata odličnost