Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2017 z dne 21. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2017 z dne 21. 4. 2017

Kazalo

1080. Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena v naselju Goče, v Občini Vipava, stran 3160.

  
Na podlagi Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94 – popr., 69/94, 73/94 – odl. US, 73/95 – odl. US, 56/98, 67/98 – odl. US, 67/98 – odl. US, 72/98 – odl. US, 72/98 – odl. US, 72/98 – odl. US, 73/98 – popr., 75/98 – popr., 75/98, 52/02, 27/06, 61/06, 99/10 – odl. US, 9/11, 47/11 – odl. US), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – ORZLS19, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99 – skl. US, 16/99 – popr., 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00 – skl. US, 28/01 – odl. US, 87/01 – ZSam-1, 16/02 – skl. US, 51/02, 108/03 – odl. US, 72/05, 21/06 – odl. US, 60/07, 14/07 – ZSPDPO, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO), 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 – odl. US, 90/12, 111/13, 32/16) in 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11 in 73/14) je Občinski svet Občine Vipava na 22. redni seji dne 6. 4. 2017 sprejel
O D L O K 
o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena v naselju Goče, v Občini Vipava 
UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom Občina Vipava razglaša kulturne spomenike lokalnega pomena na območju vasi Goče, v Občini Vipava.
2. člen 
Namen odloka je, da se ohranijo kulturne, zgodovinske, arheološke, urbanistične, etnološke in umetnostno-zgodovinske vrednote ter da se zagotovi njihov nadaljnji obstoj v Občini Vipava.
3. člen 
Za spomenik lokalnega pomena se razglaša:
– enota dediščine Goče – Vas, EŠD: 157
– enota dediščine Goče – Cerkev sv. Andreja, EŠD: 3646
– enota dediščine Goče – Kapela Božjega groba, EŠD: 3650
– enote dediščine Goče – Oltarna znamenja, EŠD: 30278, 30279, 30280 in 30281.
4. člen 
Za enoto dediščine se pod naslednjimi označbami določa:
– pod a) lokacija spomenika
– pod b) opis lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik
– pod c) varstveni režim spomenika
– pod d) vplivno območje.
ENOTE DEDIŠČINE 
5. člen 
I. Enota dediščine Goče – Vas, EŠD: 157
a) Lokacija spomenika.
Spomenik (spomeniško območje) obsega naslednje parcele:
kat. občina
št. parcele
del/cela
Goče
*2
cela
Goče
*3/1
cela
Goče
*3/2
cela
Goče
*3/3
cela
Goče
*3/4
cela
Goče
*7
cela
Goče
*8/1
cela
Goče
*8/2
cela
Goče
*8/3
cela
Goče
*9
cela
Goče
*10/1
cela
Goče
*10/2
cela
Goče
*11
cela
Goče
*12
cela
Goče
*13/1
cela
Goče
*13/2
cela
Goče
*13/3
cela
Goče
*13/4
cela
Goče
*13/5
cela
Goče
*16/2
cela
Goče
*19/1
cela
Goče
*19/2
cela
Goče
*23
cela
Goče
*24
cela
Goče
*25
cela
Goče
*26
cela
Goče
*27
cela
Goče
*28
cela
Goče
*29
cela
Goče
*30
cela
Goče
*31/2
cela
Goče
*32/1
cela
Goče
*32/2
cela
Goče
*33/1
cela
Goče
*33/2
cela
Goče
*34
cela
Goče
*35
cela
Goče
*36
cela
Goče
*37
cela
Goče
*38
cela
Goče
*42
cela
Goče
*43/1
cela
Goče
*49
cela
Goče
*50/1
cela
Goče
*50/2
cela
Goče
*50/3
cela
Goče
*51
cela
Goče
*52
cela
Goče
*53
cela
Goče
*54
cela
Goče
*55
cela
Goče
*56/1
cela
Goče
*56/2
cela
Goče
*57/1
cela
Goče
*57/2
cela
Goče
*58
cela
Goče
*59/1
cela
Goče
*59/2
cela
Goče
*60/1
cela
Goče
*60/2
cela
Goče
*61
cela
Goče
*62
cela
Goče
*63
cela
Goče
*64/1
cela
Goče
*64/2
cela
Goče
*65/1
cela
Goče
*65/2
cela
Goče
*67/1
J del
Goče
*67/2
cela
Goče
*67/3
cela
Goče
*68/1
JZ del
Goče
*68/2
cela
Goče
*69
cela
Goče
*70
cela
Goče
*71
cela
Goče
*72
cela
Goče
*73
cela
Goče
*74
cela
Goče
*75
cela
Goče
*76
cela
Goče
*77
cela
Goče
*78
cela
Goče
*79
cela
Goče
*80/1
cela
Goče
*80/2
cela
Goče
*81
cela
Goče
*82
cela
Goče
*83
cela
Goče
*84/1
cela
Goče
*84/2
cela
Goče
*85
cela
Goče
*86
cela
Goče
*87
cela
Goče
*88
cela
Goče
*89/1
cela
Goče
*89/2
cela
Goče
*90
cela
Goče
*91
cela
Goče
*92
cela
Goče
*93/1
cela
Goče
*93/2
cela
Goče
*94
cela
Goče
*95
cela
Goče
*96
cela
Goče
*97
cela
Goče
*98/1
cela
Goče
*98/2
cela
Goče
*99/1
cela
Goče
*99/2
cela
Goče
*100
cela
Goče
*102/1
cela
Goče
*102/2
cela
Goče
*103
cela
Goče
*104/1
cela
Goče
*104/2
cela
Goče
*105
cela
Goče
*106
cela
Goče
*107
cela
Goče
*108
cela
Goče
*109/1
cela
Goče
*109/2
cela
Goče
*110/1
cela
Goče
*110/2
cela
Goče
*111
cela
Goče
*112
cela
Goče
*113
cela
Goče
*114/1
cela
Goče
*114/2
cela
Goče
*115/1
cela
Goče
*115/2
cela
Goče
*116
cela
Goče
*117
cela
Goče
*118
cela
Goče
*119
cela
Goče
*120/1
cela
Goče
*120/2
cela
Goče
*121/2
cela
Goče
*122/1
cela
Goče
*122/2
cela
Goče
*123
cela
Goče
*124
cela
Goče
*125
cela
Goče
*126
cela
Goče
*127
cela
Goče
*128
cela
Goče
*129
cela
Goče
*130
cela
Goče
*131
cela
Goče
*132/1
cela
Goče
*132/2
cela
Goče
*132/4
cela
Goče
*133/1
cela
Goče
*133/2
cela
Goče
*133/3
cela
Goče
*135/1
cela
Goče
*135/2
cela
Goče
*136/1
cela
Goče
*136/2
cela
Goče
*137
cela
Goče
*138
cela
Goče
*139/1
cela
Goče
*139/2
cela
Goče
*140
cela
Goče
*141
cela
Goče
*142
cela
Goče
*143
cela
Goče
*144
cela
Goče
*145/1
cela
Goče
*145/2
cela
Goče
*146
cela
Goče
*147/1
cela
Goče
*147/2
cela
Goče
*148
cela
Goče
*149
cela
Goče
*150
cela
Goče
*151
cela
Goče
*152
cela
Goče
*153/1
cela
Goče
*153/2
cela
Goče
*154/1
cela
Goče
*154/2
cela
Goče
*155/1
cela
Goče
*155/2
cela
Goče
*156/1
cela
Goče
*156/2
cela
Goče
*157/1
cela
Goče
*158/1
cela
Goče
*158/2
cela
Goče
*160
cela
Goče
*163
cela
Goče
*164
cela
Goče
*170
cela
Goče
*173
cela
Goče
0
cela
Goče
2
cela
Goče
3
cela
Goče
4/1
cela
Goče
4/2
cela
Goče
4/3
cela
Goče
5
cela
Goče
10/2
cela
Goče
18
cela
Goče
24
cela
Goče
31
cela
Goče
33
cela
Goče
34/1
cela
Goče
34/2
cela
Goče
34/3
cela
Goče
34/4
cela
Goče
35/1
cela
Goče
35/2
cela
Goče
35/3
cela
Goče
35/4
cela
Goče
35/5
cela
Goče
35/6
cela
Goče
35/7
cela
Goče
36
cela
Goče
248
cela
Goče
249
cela
Goče
250
cela
Goče
254
cela
Goče
256/2
cela
Goče
256/3
cela
Goče
257/1
cela
Goče
257/2
cela
Goče
263/4
cela
Goče
264
cela
Goče
1261/5
del okrog stavbe
Goče
1261/6
cela
Goče
1261/7
cela
Goče
1261/8
cela
Goče
1261/9
cela
Goče
1266/2
cela
Goče
1266/3
cela
Goče
1276/1
cela
Goče
1276/2
cela
Goče
1323
cela
Goče
1328/1
cela
Goče
1329/1
cela
Goče
1329/2
cela
Goče
1329/3
cela
Goče
1330/1
cela
Goče
1330/2
cela
Goče
1333/1
cela
Goče
1333/2
cela
Goče
1333/3
cela
Goče
1333/4
cela
Goče
1390/2
cela
Goče
1390/3
cela
Goče
1390/4
cela
Goče
1391/3
cela
Goče
1391/4
cela
Goče
1391/5
cela
Goče
1409
cela
Goče
1413/2
cela
Goče
1413/4
cela
Goče
1413/5
cela
Goče
1413/6
cela
Goče
1414
cela
Goče
1415
cela
Goče
1416
cela
Goče
1417
cela
Goče
1418
cela
Goče
1419
cela
Goče
1420
cela
Goče
1426
cela
Goče
1428
cela
Goče
1430/1
JV del skozi vas
Goče
1440/2
zahodni del ob vstopu in skozi
Goče
1440/3
vzhodni del od vstopa in skozi vas
Goče
1441
SZ del skozi vas
Goče
1442
SV del skozi vas
Goče
1447
cela
Goče
1449
cela
b) Lastnosti spomenika:
Naselbinska struktura Goč je rezultat večstoletnega razvoja.
Razvoju naselja je možno slediti od 16. stoletja naprej na podlagi ohranjenih materialnih dokazov in kasnejših katastrskih map. Tako so za Goče prepoznavne tri glavne razvojne faze: srednjeveška, razvoj v 17. in 18. stoletju in izpolnitev razvoja vasi do prve svetovne vojne. Srednjeveška faza je danes navkljub stavbnim predelavam dobro prepoznana v tlorisni zasnovi, ki jo opredeljuje stavbna parcelacija. Raster tega dela naselja kaže urbano mrežasto zasnovo z značilnimi goškimi gasami, ki jih tvorijo v dolge stegnjene nize povezane posamezne stavbne celote. Druga faza naselbinskega razvoja Goč sodi v 17. in 18. stoletje. Konec 17. stoletja se naselje iz srednjeveške utesnjenosti prične širiti in skoraj vzpostavi današnji obseg naselbinske tlorisne mreže, ki se v 19. stoletju preoblikuje v sistem zaprtih domačij. Tretja faza naselbinskega razvoja Goč se izvrši v 2. polovici 18. in v 19. stoletju ter doseže dokončni razvoj do prve polovice 20. stoletja.
c) Varstveni režim:
Varstveni režim spomenika obsega:
– varovanje podobe naselja v prostoru: stavbne mase, gabariti, oblike strešin, kritina, ulične fasade,
– varovanje naselbinske zasnove: parcelacija, komunikacijska mreža, ulice, gase, razporeditev odprtih prostorov vasi, arheološke plasti,
– varovanje stavbnega tkiva: prevladujoč stavbni tip, materiali,
– uporaba javnih odprtih prostorov,
– ohranjanje historične urbanistične strukture in oblik domačij,
– varovanje historičnih nivojev ulic, gas in vhodov v stavbe,
– ohranjanje linije hišnih slemen, kapi in naklona streh,
– varovanje kulturnih, arheoloških, stavbnih, umetnostno-arhitekturnih in zgodovinskih vrednot v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti,
– varovanje prepoznane lege v prostoru,
– podrejanje posegov ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti: značilne vedute na vas z značilnimi stavbami in pogledi iz oziroma na vas,
– varovanje robov naselja,
– varovanje odnosa med posameznimi stavbami in odnos med stavbami ter odprtim prostorom: lega, gostota objektov, razmerje med pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije, značilne funkcionalne celote,
– varovanje prepoznane lege v prostoru glede na reliefne značilnosti in historične poti,
– zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.
d) Vplivno območje
Vplivno območje obsega naslednje parcele:
kat. občina
št. parcele
Goče
*15
Goče
*66
Goče
*67/1, S del
Goče
*68/1, JV in S del
Goče
*159
Goče
*166
Goče
7
Goče
7
Goče
8
Goče
10/1
Goče
11
Goče
12
Goče
13
Goče
14
Goče
15
Goče
16
Goče
17/1
Goče
17/2
Goče
22
Goče
23
Goče
25
Goče
26
Goče
28
Goče
30
Goče
37
Goče
38/1
Goče
38/2
Goče
74/2
Goče
219
Goče
220
Goče
223
Goče
224
Goče
225
Goče
227
Goče
228
Goče
229/1
Goče
229/2
Goče
230
Goče
231
Goče
238
Goče
239/1
Goče
242/1
Goče
242/4
Goče
246
Goče
247
Goče
251
Goče
253
Goče
255
Goče
256/1
Goče
259/1
Goče
259/2
Goče
260
Goče
262
Goče
263/1
Goče
263/2
Goče
263/3
Goče
265
Goče
267
Goče
271
Goče
274
Goče
275
Goče
276
Goče
280
Goče
281
Goče
282
Lože
1227/1
Goče
1255
Goče
1256
Goče
1257/1
Goče
1257/2
Goče
1258
Goče
1259
Goče
1260/1
Goče
1260/2
Goče
1261/1
Goče
1261/2
Goče
1262/1
Goče
1262/2
Goče
1265
Goče
1266/1
Goče
1267
Goče
1268
Goče
1270/1
Goče
1270/2
Goče
1271/1
Goče
1271/2
Goče
1272
Goče
1273
Goče
1274
Goče
1275
Goče
1280/1
Goče
1280/2
Goče
1281
Goče
1282
Goče
1283
Goče
1284/1
Goče
1286/1
Goče
1286/2
Goče
1286/3
Goče
1288
Goče
1307
Goče
1312
Goče
1313
Goče
1316
Goče
1317
Goče
1321
Goče
1325/1
Goče
1325/2
Goče
1335
Goče
1336
Goče
1337
Goče
1338
Goče
1342
Goče
1343
Goče
1345
Goče
1346
Goče
1351
Goče
1353
Goče
1355
Goče
1357
Goče
1364/1
Goče
1364/2
Goče
1365
Goče
1367
Goče
1380/1
Goče
1380/2
Goče
1384
Goče
1385
Goče
1386
Goče
1387
Goče
1388
Goče
1389
Goče
1390/1
Goče
1391/1
Goče
1391/2
Goče
1393
Goče
1395
Goče
1396/2
Goče
1397
Goče
1398/1
Goče
1400
Goče
1403
Goče
1404
Goče
1407
Goče
1410/1
Goče
1410/2
Goče
1411
Goče
1412
Goče
1413/1
Goče
1413/3
Goče
1423
Goče
1429
Goče
1430/1, del izven območja vasi
Goče
1431/1
Goče
1437
Goče
1439
Goče
1440/1
Goče
1440/2, del izven območja vasi
Goče
1440/3, del izven območja vasi
Goče
1440/4
Goče
1441, del izven območja vasi
Goče
1442, del izven območja vasi
Varstveni režim za vplivno območje:
– ohranja se prostorska integriteta, pričevalnost in dominantnost varovanega naselja v prostoru, zaradi katere je to vplivno območje določeno,
– prostorske ureditve v vplivnem območju spomenika morajo biti prilagojene obstoječi tipologiji tradicionalne rabe na območju tako, da prostorski pomen spomenika ni okrnjen,
– v vplivnem območju je dopustna tudi ureditev javnih površin za igrišče in mirujoči promet, ki so potrebne za funkcioniranje varovanega naselja in za zmanjšanje njegove prometne obremenjenosti in to:
– parc. št. 1272 k.o. Goče (parkirišče za avtomobile)
– parc. št. 1270/1 in 1271/1 k.o. Goče (igrišče)
– v vplivnem območje je možna tudi ureditev postajališča za avtobuse. 
Širitev naselja je možna V od jedra naselja in deloma na SZ delu vasi.
– ohranjajo se naslednje ovrednotene prvine:
– nepozidanost, 
– kmetijska raba, 
– rob naselja, 
– povezanost naselja s krajino, 
– vedute na spomeniško celoto, 
– dostop do naselja. 
II. Enota dediščine Goče – Cerkev sv. Andreja, EŠD: 3646
a) Lokacija spomenika
Spomenik leži znotraj naselbinskega spomenika Goče – Vas, EŠD 157, na parc. št. *2 k.o. 2403 Goče (cela), številka stavbe 58.
Spomenik nima svojega vplivnega območja.
Območje kulturnega spomenika je neposredna okolica cerkve vključno s cerkvenim zidom.
b) Lastnosti spomenika:
Cerkvena stavba, s svojo umeščenostjo v središče vasi, determinira poselitveni model Goč. Ima cerkveni zid, znotraj katerega je bilo nekoč pokopališče, posebnost tega zidu pa so do danes ohranjeni kar štirje dostopi oziroma preboji zidu. Dostopi so kamnoseško oblikovani in s tem poudarjeni.
Cerkev, ki je v osnovi gotska stavba, je bila v času renesanse popolnoma prenovljena in spada skupaj s cerkvijo sv. Vida v Podnanosu med najlepše spomenike t.i. kraške renesanse v Vipavski dolini.
Notranjščina cerkve se kaže v baročni podobi, celovitost spomenika pa zaokrožujejo freske F. M. Lichtenreita in bogata oprema, tako kamnoseških izdelkov (oltarji, prižnica, kustodijska omarica itd.) kot tudi slik in lesenih kipcev ter ostalih sakralnih predmetov (posodje, pohištvo, mašni plašči, svečniki, kustodijski križ itd.).
c) Varstveni režim:
Varstveni režim določa:
– celostno ohranjanje varovanih sestavin spomenika z gabariti in obliko strehe,
– ohranjanje sedanje namembnosti celote skladno z varovanimi vrednotami spomenika,
– vse posege v spomenik podrediti ohranjanju oblike, konstrukcij, materialov, strukture in barvne podobe,
– prepoved spreminjanja varovanih sestavin spomenika; v primeru okrnitve spomenika ali njegovega varovanega dela je treba zagotoviti povrnitev v prvotno stanje na stroške povzročitelja,
– varovanje arheoloških plasti; ob izkopih zemljine, ob izkopih pod obstoječe temelje in tlake objekta je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave,
– prepoved premeščanja spomenika ali njegovih delov, razen če je premestitev nujna zaradi fizične zaščite delov spomenika,
– ohranjanje vedut na spomenik in iz spomenika na okolico,
– zagotavljanje dostopa javnosti v obsegu, ki ne ogroža varovanja spomenika, namembnosti in pravic lastnika,
– označitev posameznega spomenika s predpisano oznako, ki ne krni likovne podobe ali posameznih delov kulturnega spomenika,
– redno vzdrževanje spomenika in njegovih delov,
– morebitno osvetljevanje mora biti racionalno ter okolju in spomeniku prijazno,
– predhodno izdelavo konservatorskega načrta za večje posege v spomenik ali njegovo celovito prenovo.
Za notranjo opremo velja varstveni režim, ki določa:
– ohranjanje notranje opreme v celoti, v njeni funkciji, izvirnosti in neokrnjenost (v barvi, legi, materialu, obliki, strukturi, velikosti),
– dovoljeno je strokovno nadzorovano konserviranje – restavriranje izvirnih sestavin z rekonstrukcijo avtentične podobe opreme,
– izjemoma so dovoljena začasna premeščanja za razstave in druge promocije, vendar le po muzealskih standardih in s soglasjem pristojnih strokovnih služb.
III. Enota dediščine Goče – Kapela Božjega groba, EŠD: 3650
a) Lokacija spomenika:
Spomenik leži na parc. št. *159 k.o. 2403 Goče (del), številka stavbe 116, znotraj vaškega pokopališča.
b) Lastnosti spomenika
Kapela s konca 17. stoletja se ponaša z izredno bogato okrašeno zunanjščino s kvalitetnimi kamnoseškimi detajli in predstavlja kvaliteten primer t.i. kraške renesanse.
Kapela Božjega groba je tako vsebinsko, kot slogovno povezana s štirimi oltarnimi znamenji, razporejenimi po vasi.
Ohranjena notranjost, ki jo zlasti opredeljuje: celoten oltarni del z božjim grobom, objokovalkama in sliko Del Nerija ter kamnit kropilnik ob vhodu.
Ohranjen prostorski kontekst, kapele znotraj pokopališča in pokopališča v kulturni krajini, ki je nespremenjen že od konca 17. stol. To kaže na to, da je obstajala tendenca ločenosti dveh funkcij, to je mesta mrtvih in mesta živih. Pozidava se ni nikoli približala pokopališču, ki je že od samega začetka znotraj kulturne krajine in tudi danes, kar predstavlja posebno prostorsko in doživljajsko vrednoto.
c) Varstveni režim
Varstveni režim določa:
– celostno ohranjanje varovanih sestavin posameznega spomenika s parcelacijo, gabariti, obliko strehe,
– ohranjanje sedanje namembnosti celote skladno z varovanimi vrednotami spomenika,
– vse posege v spomenik je potrebno podrediti ohranjanju oblike, konstrukcij, materialov, strukture in barvne podobe,
– prepoved spreminjanja varovanih sestavin spomenika; v primeru okrnitve spomenika ali njegovega varovanega dela je treba zagotoviti povrnitev v prvotno stanje na stroške povzročitelja,
– prepoved premeščanja spomenika ali njegovih delov, razen če je premestitev nujna zaradi fizične zaščite delov spomenika,
– ohranjanje vedut na spomenik in iz spomenika na okolico,
– varovanje prostorskega konteksta kapele v odnosu z naseljem, nepozidanost,
– zagotavljanje dostopa javnosti v obsegu, ki ne ogroža varovanja spomenika, namembnosti in pravic lastnika,
– označitev posameznega spomenika s predpisano oznako, ki ne krni likovne podobe ali posameznih delov kulturnega spomenika,
– redno vzdrževanje spomenika in njegovih delov,
– morebitno osvetljevanje mora biti racionalno ter spomeniku in okolju prijazno,
– predhodno izdelavo konservatorskega načrta za večje posege v spomenik ali njegovo celovito prenovo.
Za notranjo opremo velja varstveni režim, ki določa:
– ohranjanje notranje opreme v celoti, v njeni funkciji, izvirnosti in neokrnjenost (v barvi, legi, materialu, obliki, strukturi, velikosti),
– dovoljeno je strokovno nadzorovano konserviranje – restavriranje izvirnih sestavin z rekonstrukcijo avtentične podobe opreme,
– izjemoma so dovoljena začasna premeščanja za razstave in druge promocije, vendar le po muzealskih standardih in s soglasjem pristojnih strokovnih služb.
d) Vplivno območje
Spomenik se nahaja znotraj vaškega pokopališča, ki je ograjeno s kamnitim zidom in je s tem prostorsko in vsebinsko determinirano. Pokopališče se nahaja znotraj vplivnega območja za naselje Goče na parc. št. *159 k.o. 2403 Goče (cela).
Opis varstvenega režima vplivnega območja:
Ohranja se:
– grajen obodni zid,
– monumentalen vhodni portal s konca 17. stoletja,
– kovana ograja, ki zapira vhod na pokopališče,
– kropilnik v obliki školjke ob vhodu na pokopališče,
– merilo obstoječih nagrobnikov, ki ga je potrebno upoštevati pri oblikovanju novih obeležij,
– sistem poti in grobov,
– ohranjanje dominantnosti kapele znotraj pokopališča,
– ohranjanje vedute na kapelo in pokopališče.
Za spomenik in njegovo vplivno območje velja tudi varstveni režim vplivnega območja naselbinskega spomenika Goče – Vas, EŠD 157.
IV. Enote dediščine Goče – Oltarna znamenja, EŠD: 30278, 30279, 30280 in 30281
a) Lokacija spomenika
katastrska občina
parcelna številka
cela/del
opis
Goče
1447
del
Oltarno znamenje I – jugovzhodno od hiše št. 41
(EŠD: 30278)
Goče
1447
del
Oltarno znamenje II – jugovzhodno od hiše št. 36
(EŠD: 30279)
Goče
34/1
del
Oltarno znamenje III – na severni fasadi šole 
(EŠD: 30280)
Goče
*159
del
Oltarno znamenje IV – v severozahodnem zidu pokopališča 
(EŠD: 30281)
Spomenik nima svojega vplivnega območja. Kot vplivno območje velja območje naselbinskega spomenika Goče – Vas, EŠD 157 in njegov varstveni režim.
b) Lastnosti spomenika
Oltarna znamenja so kvaliteten baročni umetniški izdelek iz zadnjega desetletja 17. stoletja, verjetno delo neke kamnoseške delavnice, ki je v tem času delovala na Vipavskem in bližnjem Krasu. Reliefi in kamnoseško obdelana oltarna arhitektura znamenj se vsebinsko in slogovno tesno povezujejo s cerkvijo sv. Andreja v vasi in Kapelo Božjega groba ter monumentalnega vhoda na vaškem pokopališču. Kot tipični predstavniki spomenikov t.i. kraške renesanse pa dopolnjujejo sliko bogatega razvoja kiparstva v kamnu Zahodne Slovenije od prazgodovine do danes.
c) Varstveni režim
Varstveni režim določa:
– celostno ohranjanje varovanih sestavin spomenika,
– vse posege v spomenik podrediti ohranjanju oblike, konstrukcij, materialov, strukture in barvne podobe,
– prepoved spreminjanja varovanih sestavin spomenika; v primeru okrnitve spomenika ali njegovega varovanega dela je treba zagotoviti povrnitev v prvotno stanje na stroške povzročitelja,
– prepoved premeščanja spomenika ali njegovih delov, razen če je premestitev nujna zaradi fizične zaščite delov spomenika,
– ohranjanje vedut na spomenik in iz spomenika na okolico,
– zagotavljanje dostopa javnosti v obsegu, ki ne ogroža varovanja spomenika, namembnosti in pravic lastnika,
– označitev posameznega spomenika s predpisano oznako, ki ne krni likovne podobe ali posameznih delov kulturnega spomenika,
– redno vzdrževanje spomenika in njegovih delov,
– predhodno izdelavo konservatorskega načrta za večje posege v spomenik ali njegovo celovito prenovo.
SKUPNE DOLOČBE 
6. člen 
Lastnik oziroma posestnik spomenikov mora v sorazmerju s svojimi zmožnostmi javnosti omogočiti dostopnost spomenika in njegovo predstavljanje.
Javni dostop ne sme ogrožati spomenika in posameznih spomeniških vrednot, zlasti ne njegove osnovne namembnosti.
7. člen 
Za vsako spremembo funkcije spomenikov ali njegovega dela in za vsak poseg v spomenik, njegove dele ali zemljišče in vplivno območje, so potrebni kulturno-varstveni pogoji in na njihovi podlagi kulturno-varstveno soglasje zavoda.
8. člen 
V skladu z Zakonom o varstvu kulturne dediščine morajo biti spomeniki v sorazmerju z zmožnostmi lastnika oziroma posestnika dostopni javnosti.
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico na spomenikih le v obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenikov.
9. člen 
Meje območij spomenikov in njihovih vplivnih območij so vrisane na digitalnem katastrskem načrtu v merilih 1:5000 in 1:10000.
Izvirnike načrtov, ki so sestavni del tega odloka, hranita Zavod za varstvo kulturne dediščine Nova Gorica in Občina Vipava.
10. člen 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat Republike Slovenije, pristojen za področje kulturne dediščine.
11. člen 
Pravni status kulturnega spomenika se zaznamuje v zemljiški knjigi kot zaznamba na podlagi tega odloka.
Pristojno sodišče po uradni dolžnosti v zemljiški knjigi zaznamuje status kulturnega spomenika na parcelah, navedenih v tem odloku.
KONČNA DOLOČBA 
12. člen 
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem veljavnosti tega odloka se v Občini Vipava prenehajo uporabljati določbe tretjega člena, druge točke Goče – urbano jedro Odloka o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju Občine Ajdovščina, Uradno glasilo (Gorica), št. 4/87-157, 9/98.
Št. 007-0001/2017-1
Vipava, dne 6. aprila 2017
Župan 
Občine Vipava 
mag. Ivan Princes l.r.

AAA Zlata odličnost