Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2017 z dne 21. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2017 z dne 21. 4. 2017

Kazalo

1049. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske, stran 3112.

  
Na podlagi 2. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96), 26. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99, 70/00), prvega odstavka 19. člena Odloka o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske (Uradni list RS, št. 53/00, 29/05 in 14/10) ter 10. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/01), 7. in 16. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99 in 19/00), Statuta Občine Kranjska Gora in Statuta Občine Bohinj, je Občinski svet Občine Jesenice na 34. seji dne 7. 2. 2014, Občinski svet Občine Radovljica na 28. seji dne 12. 2. 2014, Občinski svet Občine Kranjska Gora na 31. seji dne 26. 2. 2014 in Občinski svet Občine Bohinj na 30. seji dne 27. 2. 2014 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske 
1. člen 
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske (Uradni list RS, št. 53/00, 29/05 in 14/10).
2. člen 
Spremeni in dopolni se 3. člen Odloka o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske tako, da se glasi:
»Zavod opravlja svojo dejavnost neprofitno.
Dejavnost zavoda obsega:
– pospeševanje gospodarskega razvoja z opredeljenimi področji: razvoj malega gospodarstva turizma, podeželja, razvoj kadrov in urejanje urbanih središč,
– sodelovanje pri izvajanju regionalnih razvojnih projektov,
– oblikovanje in izvajanje razvojnih programov,
– izvajanje kulturne in raziskovalne dejavnosti.
Zavod je v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti registriran za opravljanje naslednjih dejavnosti:
01.620
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
02.400
Storitve za gozdarstvo
32.990
Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti
46.190
Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
47.621
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami
47.790
Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom
47.810
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
47.820
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo
47.890
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
47.910
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
47.990
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
49.392
Obratovanje žičnic
56.101
Restavracije in gostilne
56.300
Strežba pijač
58.110
Izdajanje knjig
58.120
Izdajanje imenikov in adresarjev
58.190
Drugo založništvo
62.030
Upravljanje računalniških naprav in sistemov
63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
68.310
Posredništvo v prometu z nepremičninami
69.200
Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
70.210
Dejavnost stikov z javnostjo
70.220
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
72.190 
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
72.200
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
73.110
Dejavnost oglaševalskih agencij
73.120
Posredovanje oglaševalskega prostora
73.200
Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.300
Prevajanje in tolmačenje
74.900
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
77.110
Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
78.100
Dejavnost pri iskanju zaposlitve
79.900
Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
82.110
Nudenje celovitih pisarniških storitev
82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
82.300 
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.990
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
84.120 
Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti
85.320
Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
85.510
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
85.520 
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
85.600
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
88.910
Dnevno varstvo otrok
93.110
Obratovanje športnih objektov
93.299
Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
96.090
Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Jesenice, dne 27. junija 2014
Župan 
Občine Jesenice 
Tomaž Tom Mencinger l.r.
Župan 
Občine Radovljica 
Ciril Globočnik l.r.
Župan 
Občine Bohinj 
Franc Kramar l.r.
Župan 
Občine Kranjska Gora 
Jure Žerjav l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti