Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2017 z dne 21. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2017 z dne 21. 4. 2017

Kazalo

1047. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 881/2, 882/1, 882/2, 882/3, 882/4, 882/5, 882/6, 882/7, 882/8, 882/9 vse k.o. 1821 – Velike Pece in parc. št. 776/2, k.o. 1820 – Gorenja vas, stran 3112.

  
Na podlagi prvega odstavka 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odločba US, 120/06 – odločba US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odl. US in 57/12) in 16. ter 95. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – UPB2) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 20. seji dne 5. 4. 2017 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 881/2, 882/1, 882/2, 882/3, 882/4, 882/5, 882/6, 882/7, 882/8, 882/9 vse k.o. 1821 – Velike Pece in parc. št. 776/2, k.o. 1820 – Gorenja vas
I. 
S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra na nepremičninah
– parc. št. 881/2 v izmeri 839 m2,
– parc. št. 882/1 v izmeri 28 m2,
– parc. št. 882/2 v izmeri 335 m2,
– parc. št. 882/3 v izmeri 50 m2,
– parc. št. 882/4 v izmeri 93 m2,
– parc. št. 882/5 v izmeri 317 m2,
– parc. št. 882/6 v izmeri 58 m2,
– parc. št. 882/7 v izmeri 219 m2,
– parc. št. 882/8 v izmeri 116 m2,
– parc. št. 882/9 v izmeri 1600 m2 vse k.o. 1819 – Velike Pece in
– parc. št. 776/2 v izmeri 6 m2, k.o. 1820 – Gorenja vas s tem prenehajo biti zemljišča s statusom grajenega javnega dobra in postanejo lastnina Občine Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gorica.
II. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0049/2017-3
Ivančna Gorica, dne 5. aprila 2017
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad l.r.

AAA Zlata odličnost