Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2017 z dne 21. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2017 z dne 21. 4. 2017

Kazalo

1046. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 974/2, 1011/2, obe k.o. 1827 – Krka in parc. št. 1489/1, 1491/1, 1492/1, 1493/1, 1496/1, 1518/1 vse k.o. 1821 – Vrhe, stran 3111.

  
Na podlagi prvega odstavka 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odločba US, 120/06 – odločba US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odl. US in 57/12) in 16. ter 95. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – UPB2) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 20. seji dne 5. 4. 2017 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 974/2, 1011/2, obe k.o. 1827 – Krka in parc. št. 1489/1, 1491/1, 1492/1, 1493/1, 1496/1, 1518/1 vse k.o. 1821 – Vrhe
I. 
S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra na nepremičninah
– parc. št. 924/2 v izmeri 2 m2
– parc. št. 1011/2 v izmeri 35 m2, k.o. 1827 – Krka
– parc. št. 1489/1 v izmeri 131 m2
– parc. št. 1491/1 v izmeri 23 m2,
– parc. št. 1492/1 v izmeri 12 m2,
– parc. št. 1493/1 v izmeri 11 m2,
– parc. št. 1496/1 v izmeri 29 m2,
– parc. št. 1518/1 v izmeri 8 m2 vse k.o. 1821 – Vrhe s tem prenehajo biti zemljišča s statusom grajenega javnega dobra in postanejo lastnina Občine Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gorica.
II. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 7113-0029/2017-2
Ivančna Gorica, dne 5. aprila 2017
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad l.r.

AAA Zlata odličnost