Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2017 z dne 21. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2017 z dne 21. 4. 2017

Kazalo

1008. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija Vipassana, ustanova za meditacijo«, stran 2988.

  
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na podlagi 12. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) in 39. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16) izdaja
O D L O Č B O 
o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija Vipassana, ustanova za meditacijo« 
1. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport izdaja soglasje k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija Vipassana, ustanova za meditacijo«, ki sta jo ustanovila ustanovitelja Sonja Jerak, stanujoča na naslovih: Renstad 2, Vaderstad, Švedska ter Mrzlava vas 24A, Brežice, Slovenija in Teun Zuiderent, stanujoč na naslovu: Renstad 2, Vaderstad, Švedska, z notarsko listino opr. št. SV 179/17 z dne 21. februarja 2017, sestavljeno pri notarju Bojanu Podgoršku, Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana.
2. »Fundacija Vipassana, ustanova za meditacijo« ima sedež v Mrzlavi vasi. Poslovni naslov ob izdaji tega soglasja je: Mrzlava vas 24A, Krška vas.
3. Namen ustanove je delovanje na področju vzgoje in izobraževanja ter socialnega varstva. Njen namen je učenje, utrjevanje in poglabljanje tehnike meditacije vipassana ter širjenje informacij o tej metodi.
4. Ustanovitveno premoženje ustanove znaša 2500 eurov.
5. Člani prve uprave ustanove so:
– Simon Benkič,
– Karmen Berlič,
– Katja Fidler,
– Ingrid Gortan,
– Sonja Jerak,
– Gašper Kociper,
– Miran Mehora,
– Igor Tričkovič – Rifelj,
– Marina Vrbavac,
– Teun Zuiderent.
Št. 0070-25/2017/1
Ljubljana, dne 10. marca 2017
EVA 2017-3330-0026
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport