Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2017 z dne 7. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2017 z dne 7. 4. 2017

Kazalo

816. Aneks k posebnemu tarifnemu delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Slovenije, stran 2495.

  
A N E K S 
k posebnemu tarifnemu delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Slovenije 
1. člen 
Ta aneks se sklepa zaradi realizacije Sporazuma o začasni prekinitvi stavkovnih aktivnosti št. 101-12/2016/149 z dne 5. 12. 2016, v delu, ki se nanaša na plače zdravnikov in zobozdravnikov.
2. člen 
V 3. členu se tretji odstavek spremeni, tako da se glasi:
»Zdravniki specializanti se razporedijo na naslednja delovna mesta:
– na delovna mesta zdravnikov specializantov III so razporejeni zdravniki specializanti v prvem in drugem letu opravljanja specializacije,
– na delovna mesta zdravnikov specializantov II so razporejeni zdravniki specializanti v tretjem in četrtem letu opravljanja specializacije,
– na delovna mesta zdravnikov specializantov I so razporejeni zdravniki specializanti v petem in šestem letu opravljanja specializacije.«
Dodajo se novi četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:
»(4) Na delovna mesta višjih zdravnikov/zobozdravnikov brez specializacije z licenco se lahko razporedijo zdravniki/zobozdravniki, ki izpolnjujejo naslednja pogoja:
– najmanj 12 let delovnih izkušenj po opravljenem strokovnem izpitu,
– doseganje standardov in normativov dela zdravnika.
(5) Za zasedbo delovnega mesta višjih zdravnikov/zobozdravnikov brez specializacije z licenco morajo poleg pogojev iz prejšnjega odstavka biti izkazani še naslednji dodatni pogoji:
– prenos znanja na druge zdravnike in zdravstvene delavce,
– aktivno sodelovanje z zdravniki in drugimi zdravstvenimi delavci različnih specialnosti in različnih ravni zdravstvene dejavnosti,
– kreativnost in komunikativnost za uspešno timsko delo,
– kontinuirano sodelovanje pri vpeljavi izboljšav na delovnem mestu, upoštevaje sorazmernost med stroški vpeljave izboljšav in učinkovitostjo.
(6) Predlog za zasedbo delovnega mesta višjih zdravnikov/zobozdravnikov brez specializacije z licenco poda neposredni vodja in preveri izpolnjevanje pogojev za zasedbo delovnega mesta. Izpolnjevanje pogojev mora biti izkazano in dokumentirano. Soglasje k razporeditvi na delovna mesta višjih zdravnikov/zobozdravnikov brez specializacije z licenco poda strokovni kolegij oziroma strokovni vodja. O razporeditvi na delovno mesto se ponudi nova pogodba o zaposlitvi. Dopustna je revizija postopka preverjanja izpolnjevanja pogojev za zasedbo delovnega mesta, ki jo lahko zahteva zaposleni ali neposredni vodja. V primeru revizijskega postopka dokončno odločitev glede izpolnjevanja pogojev za zasedbo delovnega mesta sprejme strokovni kolegij oziroma strokovni vodja.«
3. člen 
4. člen se spremeni, tako da se glasi:
»(1) Na delovna mesta zdravnikov specialistov se razporedijo zdravniki z opravljenim specialističnim izpitom.
(2) Na delovna mesta višjih zdravnikov specialistov se lahko razporedijo zdravniki specialisti, ki izpolnjujejo naslednja pogoja:
– najmanj 12 let delovnih izkušenj po opravljenem strokovnem izpitu,
– doseganje standardov in normativov dela zdravnika.
(3) Za zasedbo delovnega mesta višjih zdravnikov specialistov morajo poleg pogojev iz prejšnjega odstavka biti izkazani še naslednji dodatni pogoji:
– prenos znanja na druge zdravnike in zdravstvene delavce,
– aktivno sodelovanje z zdravniki in drugimi zdravstvenimi delavci različnih specialnosti in različnih ravni zdravstvene dejavnosti,
– kreativnost in komunikativnost za uspešno timsko delo,
– kontinuirano sodelovanje pri vpeljavi izboljšav na delovnem mestu, upoštevaje sorazmernost med stroški vpeljave izboljšav in učinkovitostjo.
(4) Predlog za zasedbo delovnega mesta višjih zdravnikov specialistov poda neposredni vodja in preveri izpolnjevanje pogojev za zasedbo delovnega mesta. Izpolnjevanje pogojev mora biti izkazano in dokumentirano. Soglasje k razporeditvi na delovna mesta višjih zdravnikov specialistov poda strokovni kolegij oziroma strokovni vodja. O razporeditvi na delovno mesto se ponudi nova pogodba o zaposlitvi. Dopustna je revizija postopka preverjanja izpolnjevanja pogojev za zasedbo delovnega mesta, ki jo lahko zahteva zaposleni ali neposredni vodja. V primeru revizijskega postopka dokončno odločitev glede izpolnjevanja pogojev za zasedbo delovnega mesta sprejme strokovni kolegij oziroma strokovni vodja.
(5) Izraz specialist se uporablja za zdravnike in zobozdravnike specialiste.
(6) Zdravniki specialisti, ki delajo v posebnih pogojih dela, se glede na prevladujoč poseben pogoj dela, razporedijo na delovna mesta zdravnika specialista v skladu s 6. členom tega aneksa.«
4. člen 
V 7. členu se delovna mesta plačne podskupine E1 z uvrstitvijo v plačne razrede spremenijo na naslednji način:
– črtajo se naslednja delovna mesta:
Zap. št. DM/N
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra 
N
NAZIV
Plačni razred brez napr.
Plačni razred z napr.
6
E017006
ZDRAVNIK SPECIALIZANT I
VII/2
0
36
46
7
E017007
ZDRAVNIK SPECIALIZANT I PPD1
VII/2
0
41
51
8
E017008
ZDRAVNIK SPECIALIZANT I PPD2
VII/2
0
39
49
9
E017009
ZDRAVNIK SPECIALIZANT I PPD3
VII/2
0
38
48
10
E017010
ZDRAVNIK SPECIALIZANT II
VII/2
0
37
47
11
E017011
ZDRAVNIK SPECIALIZANT II PPD1
VII/2
0
42
52
12
E017012
ZDRAVNIK SPECIALIZANT II PPD2
VII/2
0
40
50
13
E017013
ZDRAVNIK SPECIALIZANT II PPD3
VII/2
0
39
49
14
E017014
ZDRAVNIK SPECIALIZANT III
VII/2
0
38
48
15
E017015
ZDRAVNIK SPECIALIZANT III PPD1
VII/2
0
43
53
16
E017016
ZDRAVNIK SPECIALIZANT III PPD2
VII/2
0
41
51
17
E017017
ZDRAVNIK SPECIALIZANT III PPD3
VII/2
0
40
50
18
E017018
ZDRAVNIK / ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO
VII/2
0
40
50
19
E017019
ZDRAVNIK / ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD1
VII/2
0
45
55
20
E017020
ZDRAVNIK / ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD2
VII/2
0
43
53
21
E017021
ZDRAVNIK / ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD3
VII/2
0
42
52
30
E018005
ZDRAVNIK SPECIALIST III
VIII
0
42
52
31
E018006
ZDRAVNIK SPECIALIST III PPD 1
VIII
0
47
57
32
E018007
ZDRAVNIK SPECIALIST III PPD 2
VIII
0
45
55
33
E018008
ZDRAVNIK SPECIALIST III PPD 3
VIII
0
44
54
34
E018009
ZDRAVNIK SPECIALIST IV
VIII
0
43
53
35
E018010
ZDRAVNIK SPECIALIST IV PPD 1
VIII
0
48
57
36
E018011
ZDRAVNIK SPECIALIST IV PPD 2
VIII
0
46
56
37
E018012
ZDRAVNIK SPECIALIST IV PPD 3
VIII
0
45
55
38
E018013
ZDRAVNIK SPECIALIST V/VI
VIII
0
45
55
39
E018014
ZDRAVNIK SPECIALIST V/VI PPD 1
VIII
0
50
57
40
E018015
ZDRAVNIK SPECIALIST V/VI PPD 2
VIII
0
48
57
41
E018016
ZDRAVNIK SPECIALIST V/VI PPD 3
VIII
0
47
57
– dodajo se naslednja delovna mesta:
Zap. št. DM/N
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra 
N
NAZIV
Plačni razred brez napr.
Plačni razred z napr.
ZDRAVNIK SPECIALIZANT III
VII/2
0
38
48
ZDRAVNIK SPECIALIZANT III PPD1
VII/2
0
43
53
ZDRAVNIK SPECIALIZANT III PPD2
VII/2
0
41
51
ZDRAVNIK SPECIALIZANT III PPD3
VII/2
0
40
50
ZDRAVNIK SPECIALIZANT II
VII/2
0
40
50
ZDRAVNIK SPECIALIZANT II PPD1
VII/2
0
45
55
ZDRAVNIK SPECIALIZANT II PPD2
VII/2
0
43
53
ZDRAVNIK SPECIALIZANT II PPD3
VII/2
0
42
52
ZDRAVNIK SPECIALIZANT I
VII/2
0
41
51
ZDRAVNIK SPECIALIZANT I PPD1
VII/2
0
46
56
ZDRAVNIK SPECIALIZANT I PPD2
VII/2
0
44
54
ZDRAVNIK SPECIALIZANT I PPD3
VII/2
0
43
53
18
E017018
ZDRAVNIK / ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO
VII/2
0
41
51
19
E017019
ZDRAVNIK / ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD1
VII/2
0
46
56
20
E017020
ZDRAVNIK / ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD2
VII/2
0
44
54
21
E017021
ZDRAVNIK / ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD3
VII/2
0
43
53
VIŠJI ZDRAVNIK / ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO
VII/2
0
46
56
VIŠJI ZDRAVNIK / ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD1
VII/2
0
51
57
VIŠJI ZDRAVNIK / ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD2
VII/2
0
49
57
VIŠJI ZDRAVNIK / ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD3
VII/2
0
48
57
ZDRAVNIK SPECIALIST
VIII
0
45
55
ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1
VIII
0
50
57
ZDRAVNIK SPECIALIST PPD2
VIII
0
48
57
ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3
VIII
0
47
57
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST
VIII
0
50
57
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1
VIII
0
55
57
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD2
VIII
0
53
57
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3
VIII
0
52
57
5. člen 
Ta aneks začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. oktobra 2017.
Št. 0070-23/2017
Ljubljana, dne 24. marca 2017
EVA 2017-2711-0024
Vlada Republike Slovenije: 
Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica 
za zdravje
Reprezentativni sindikati javnega sektorja za zdravnike in zobozdravnike Slovenije:
 
Boris Koprivnikar l.r.
Minister 
za javno upravo
 
FIDES, Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije 
Konrad Kuštrin l.r.
 
mag. Mateja Vraničar Erman l.r.
Ministrica 
za finance
 
Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije 
Zvonko Vukadinovič l.r.
 
Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije 
Aleksander Jus l.r.
 
Sindikati v zdravstvu Slovenije – PERGAM 
Matija Cevc 
NI PODPISAL
 
DENS – Sindikat zobozdravnikov Slovenije 
Alenka Krabonja l.r.
 
Sindikat zdravnikov družinske medicine PRAKTIK.UM 
Igor Muževič l.r.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 28. 3. 2017 izdalo potrdilo št. 10101-13/2008-20 o tem, da je Aneks k posebnemu tarifnemu delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 34/6.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti