Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2017 z dne 7. 4. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2017 z dne 7. 4. 2017

Kazalo

815. Aneks h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji, stran 2495.

  
A N E K S 
h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji 
1. člen 
Ta aneks se sklepa zaradi realizacije Sporazuma o začasni prekinitvi stavkovnih aktivnosti št. 101-12/2016/149 z dne 5. 12. 2016, v delu, ki se nanaša na uveljavitev standardov in normativov dela zdravnikov in zobozdravnikov.
2. člen 
Za 10. členom se doda nov 10.a člen, ki se glasi:
»(1) Delodajalec z namenom določitve obremenitev zdravnikov, kadrovskega načrtovanja in nagrajevanja sprejme normative dela zdravnikov, pri čemer skladno z nacionalnimi usmeritvami delovanja in razvoja zdravstvenega sistema upošteva normative dela zdravnikov in zobozdravnikov iz Modre knjige standardov in normativov za delo zdravnikov in zobozdravnikov ter novo nastale normative, in temu prilagodi lastno organizacijo dela.
(2) Če delodajalec normativov dela zdravnikov iz Modre knjige standardov in normativov za delo zdravnikov in zobozdravnikov in novo nastalih, kljub ukrepom (npr. nove zaposlitve, prerazporeditve), ne more implementirati v roku 3 mesecev, mora v 30-ih dneh pripraviti terminski načrt za njihovo uveljavitev in načrt ukrepov za vmesno obdobje, pri čemer uporabi možnost fleksibilnega nagrajevanja. V primeru, da delodajalec ne sprejme načrta ukrepov oziroma jih ne izvede, ne sme dodatno obremenjevati že zaposlenih zdravnikov.
(3) Nove standarde in normative ter posodobitve obstoječih standardov in normativov dela zdravnikov predlagajo pristojni Razširjeni strokovni kolegij, strokovni svet s področja, na katerega se nanaša predlagani normativ, ali katerakoli terciarna ustanova ali zdravniško društvo. Do predloga normativa se v 30-ih dneh opredeli pristojni Razširjeni strokovni kolegij, če ni predlagatelj. Obravnava in potrdi jih Zdravstveni svet na predlog Razširjenega strokovnega kolegija s področja normativa. Obstoječi in novi oziroma posodobljeni standardi in normativi so javno dostopni.«
3. člen 
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-22/2017
Ljubljana, dne 24. marca 2017
EVA 2017-2711-0023
Vlada Republike Slovenije: 
Milojka Kolar Celarc l.r
Ministrica 
za zdravje 
 
Zdravniška zbornica Slovenije: 
dr. Zdenka Čebašek - Travnik l.r.
Reprezentativni sindikati javnega sektorja za zdravnike in zobozdravnike Slovenije: 
 
FIDES, Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije 
Konrad Kuštrin l.r.
 
Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije 
Zvonko Vukadinovič l.r.
 
Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije 
Aleksander Jus l.r.
Sindikati v zdravstvu Slovenije – PERGAM 
Matija Cevc 
NI PODPISAL 
 
DENS – Sindikat zobozdravnikov Slovenije 
Alenka Krabonja l.r.
 
Sindikat zdravnikov družinske medicine PRAKTIK.UM 
Igor Muževič l.r.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 28. 3. 2017 izdalo potrdilo št. 10101-13/2008-19 o tem, da je Aneks h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 34/5.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti