Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2017 z dne 17. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2017 z dne 17. 3. 2017

Kazalo

648. Sklep o ugotovitvi javne koristi za omejitev lastninske pravice na nepremičninah, stran 1895.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 110. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C, 80/10 – ZUPUDPP) in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo in 55/14 – popr.) je Občinski svet Občine Medvode na 21. seji dne 21. 2. 2017 sprejel
S K L E P 
o ugotovitvi javne koristi za omejitev lastninske pravice na nepremičninah
1. člen
S tem sklepom se ugotovi, da je izgradnja infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika ljubljanskega polja na nepremičninah s parc. št.:
833/0
(ID 3152672)
k.o. 1974 Zgornje Pirniče;
944/5
(ID 4999536)
k.o. 1974 Zgornje Pirniče;
796/1
(ID 1634313)
k.o. 1974 Zgornje Pirniče;
765/3
(ID 1026444)
k.o. 1974 Zgornje Pirniče;
794/7
(ID 3705615)
k.o. 1974 Zgornje Pirniče;
783/4
(ID 4957751)
k.o. 1974 Zgornje Pirniče;
147/4
(ID 1263288)
k.o. 1974 Zgornje Pirniče;
159/1
(ID 77531)
k.o. 1974 Zgornje Pirniče;
744/17
(ID 6315592)
k.o. 1974 Zgornje Pirniče;
744/18
(ID 6315591)
k.o. 1974 Zgornje Pirniče;
218/35
(ID 6106978)
k.o. 1974 Zgornje Pirniče;
218/27
(ID 6106970)
k.o. 1974 Zgornje Pirniče;
144/0
(ID 162291)
k.o. 1974 Zgornje Pirniče;
131/2
(ID 1521957)
k.o. 1974 Zgornje Pirniče;
432/119
(ID 6378402)
k.o. 1975 Spodnje Pirniče;
152/4
(ID 1354435
k.o. 1975 Spodnje Pirniče;
152/6
(ID 5094998)
k.o. 1975 Spodnje Pirniče;
327/10
(ID 1399623)
k.o. 1975 Spodnje Pirniče;
56/4
(ID 3667384)
k.o. 1975 Spodnje Pirniče;
944/1
(ID 2292140
k.o. 1976 Preska;
942/0
(ID 863477)
k.o. 1976 Preska;
198/5
(ID 266422)
k.o. 1973 Medvode;
196/2
(ID 1074599)
k.o. 1973 Medvode,
v javno korist.
2. člen 
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa so potrebne za postavitev omrežij in objektov gospodarske javne infrastrukture in njihovo nemoteno delovanje.
Na nepremičninah se ustanovi služnostna pravica v javno korist.
3. člen 
V primeru, da ustanovitev služnostne pravice v javno korist ne bo sporazumna, se pristojnemu upravnemu organu predlaga obremenitev nepremičnin iz 1. člena tega sklepa s služnostno pravico v javno korist po nujnem postopku.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-44/2011-257
Medvode, dne 21. februarja 2017
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti