Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2017 z dne 17. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2017 z dne 17. 3. 2017

Kazalo

635. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JEKO-IN, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice, stran 1853.

  
Na podlagi 25. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40),četrtega odstavka 3. člena, 471. in 473. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15), 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) ter 14. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 55/11 – UPB1, 76/12, 50/14, 85/16) sta Občinski svet Občine Jesenice na 18. redni seji dne 26. 1. 2017 in Občinski svet Občine Žirovnica na 15. redni seji dne 23. 2. 2017 sprejela
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JEKO-IN, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi JEKO-IN, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice (Uradni list RS, št. 104/11, 2/16 – v nadaljevanju Odlok), se naslov Odloka spremeni tako, da se beseda »JEKO-IN«, nadomesti z besedo »JEKO«.
V prvem odstavku 1. člena, v 2. členu, v prvem stavku 3. člena, 8. in 11. členu Odloka se beseda »JEKO-IN« nadomesti z besedo »JEKO«.
2. člen 
V prvem odstavku 3. člena Odloka se zadnji stavek spremeni tako, da se po novem glasi »Skrajšana firma je: JEKO, d.o.o..«.
3. člen 
V prvem odstavku 4. člena se doda nova dejavnost:
»81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme.«
4. člen 
Družbena pogodba javnega komunalnega podjetja, ki bo podlaga za spremembo v sodnem registru, mora biti sprejeta najkasneje v roku treh mesecev po objavi tega odloka.
5. člen 
Za izvedbo vpisa sprememb in dopolnitev v sodni register je zadolžen direktor javnega komunalnega podjetja.
6. člen 
Odlok začne veljati z dnem pravnomočnosti sklepa o vpisu sprememb v sodnem registru Okrožnega sodišča v Kranju.
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2017
Jesenice, dne 23. februarja 2017
Župan 
Občine Jesenice 
Tomaž Tom Mencinger l.r.
 
Župan 
Občine Žirovnica 
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti