Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2017 z dne 17. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2017 z dne 17. 3. 2017

Kazalo

632. Odlok o spremembi Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, stran 1851.

  
Na podlagi 62. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15, 56/15, 102/15, 30/16 in 42/16) in na podlagi 17. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13 in 48/15) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 14. redni seji 23. februarja 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki 
1. člen 
V Odloku o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 95/02, 123/08, 107/11 in 4/14) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»(1) S tem odlokom se določa način izvajanja gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: javna služba) na območju Občine Gorenja vas - Poljane.
(2) Način izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb »obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov« in »odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov« sta urejeni z odlokom o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarski javni službi določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Gorenja vas - Poljane in zanju določbe tega odloka ne veljajo.«
2. člen 
Ta Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 354-083/2008-004
Gorenja vas, dne 23. februarja 2017
Župan 
Občine Gorenja vas - Poljane 
Milan Janez Čadež l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti