Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2017 z dne 17. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2017 z dne 17. 3. 2017

Kazalo

631. Sklep o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju Občine Cerkno, stran 1850.

  
Na podlagi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih odpadnih voda (Uradni list RS, št. 13/17), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12 – v nadaljevanju Uredba) in 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14 in 75/15) je Občinski svet Občine Cerkno na 15. redni seji dne 9. 3. 2017 sprejel
S K L E P 
o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju Občine Cerkno 
I. ODVAJANJE ODPADNIH VODA 
Občinski svet Občine Cerkno potrjuje naslednje predlagane cene:
– storitev odvajanja odpadnih voda – obvezna javna služba (brez DDV)
Storitev
Enota mere
Cena
Količina dobavljene pitne vode
Na m3
dobavljene vode
Odvajanje 
odpadne vode
m3
0,1297 €
– omrežnina za odvajanje odpadnih voda – obvezna javna služba (brez DDV)
Velikost priključka
Faktor omrežnine
Število priključkov
Število x faktor
Cena za faktor
15 in 20
1
514
514
0,4568
25 in 32
3
23
69
1,3703
40
10
0
0
4,5678
50
15
5
75
6,8516
65
30
1
30
13,7033
80 in 90
50
3
150
22,8388
100 in 125
100
2
200
45,6776
150
200
1
200
91,3553
II. ČIŠČENJE ODPADNIH VODA 
Občinski svet Občine Cerkno potrjuje naslednje predlagane cene:
– storitev čiščenja odpadnih voda – obvezna javna služba (brez DDV)
Storitev
Enota mere
Cena
Količina dobavljene pitne vode
Na m3
dobavljene vode
Čiščenje 
odpadne vode
m3
0,3345 €
– omrežnina za čiščenje odpadnih voda – obvezna javna služba (brez DDV)
Velikost priključka
Faktor omrežnine
Število priključkov
Število x faktor
Cena za faktor
15 in 20
1
514
514
0,1201
25 in 32
3
23
69
0,3604
40
10
0
0
1,2014
50
15
5
75
1,8022
65
30
1
30
3,6043
80 in 90
50
3
150
6,0072
100 in 125
100
2
200
12,0144
150
200
1
200
24,0288
Predlagane cene so izračunane na 4 decimalna mesta. Zaradi zaokrožitev so pri obračunu storitev možna minimalna odstopanja.
III. PRAZNENJE IN ČIŠČENJE VSEBIN IZ GREZNIC IN MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV 
Do vzpostavitve popolnega katastra nepretočnih in pretočnih greznic in zagotovitve ustrezne tehnične opremljenosti upravljavca se storitve vezane na prevzemanje in čiščenje komunalne odpadne vode in blata iz greznic in MKČN obračunavajo po naročenih in izvedenih storitvah, po naslednjem ceniku upravljavca:
Opis storitve
Cena za odvoz brez DDV v EUR
Praznjenje greznice in odvoza blata v naselju Cerkno v količini 0,1 m3–3,0 m3
70,00
Praznjenje greznice in odvoza blata izven naselja Cerkno v količini 0,1 m3–3,0 m3
75,00
Predelava blata na ČN za 1m3
4,18
IV. 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati s 1. 5. 2017.
Št. 354-0003/2016-4
Cerkno, dne 9. marca 2017
Župan 
Občine Cerkno 
Jurij Kavčič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti