Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2017 z dne 17. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2017 z dne 17. 3. 2017

Kazalo

618. Sklep o uporabi smernic Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) z naslovom Smernice za izvajanje uredbe o zlorabi trga – Informacije v zvezi s trgi izvedenih finančnih instrumentov na blago ali povezanimi promptnimi trgi za potrebe opredelitve pojma notranje informacije o izvedenih finančnih instrumentih na blago, stran 1787.

  
Na podlagi drugega odstavka 469.a člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16, 44/16 – ZRPPB in 9/17) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o uporabi smernic Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) z naslovom Smernice za izvajanje uredbe o zlorabi trga – Informacije v zvezi s trgi izvedenih finančnih instrumentov na blago ali povezanimi promptnimi trgi za potrebe opredelitve pojma notranje informacije o izvedenih finančnih instrumentih na blago
1. člen 
(opredelitev pojmov) 
(1) Uredba 1095/2010/EU je Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES.
(2) ESMA je Evropski organ za vrednostne papirje in trge ustanovljen z Uredbo 1095/2010/EU.
(3) Uredba (EU) št. 596/2014 je Uredba (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES.
(4) ZTFI je Zakon o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI-UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13-ZS-K, 30/16, 44/16 – ZRPPB in 9/17) v vsakokrat veljavnem besedilu.
2. člen 
(namen sklepa) 
S tem sklepom Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju Agencija) seznanja udeležence trga finančnih instrumentov z obveznostjo uporabe smernic ESMA iz 3. člena tega sklepa, za katere je Agencija v skladu s tretjim odstavkom 16. člena Uredbe 1095/2010/EU oziroma v skladu z drugim odstavkom 469.a člena ZTFI odločila, da se uporabljajo v Republiki Sloveniji.
3. člen 
(uporaba smernic v Republiki Sloveniji) 
(1) V Republiki Sloveniji se v celoti uporabljajo določbe smernic ESMA v zvezi z Uredbo (EU) št. 596/2014 z naslovom Smernice za izvajanje uredbe o zlorabi trga – Informacije v zvezi s trgi izvedenih finančnih instrumentov na blago ali povezanimi promptnimi trgi za potrebe opredelitve pojma notranje informacije o izvedenih finančnih instrumentih na blago (št. ESMA/2016/1480 SL z dne 17. 1. 2017).
(2) Agencija bo pri opravljanju nalog in pristojnosti nadzora v skladu z ZTFI in drugimi predpisi v celoti upoštevala določbe smernic iz prvega odstavka tega člena v delu, v katerem se nanašajo na izvajanje nalog in pooblastil pristojnega organa.
4. člen 
(uveljavitev sklepa) 
(1) Ta sklep začne veljati naslednji dan po njegovi objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena se smernice iz prvega odstavka 3. člena tega sklepa uporabljajo od 17. 3. 2017.
Št. 00700-2/2017-1
Ljubljana, dne 15. marca 2017
EVA 2017-1611-0045
Predsednik Sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
mag. Miloš Čas l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti