Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2017 z dne 10. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2017 z dne 10. 3. 2017

Kazalo

604. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica, stran 1756.

  
Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 s spremembami), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 s spremembami), Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 55/11 – UPB1, 76/12, 19/13, 50/14, 85/16) je Občinski svet Občine Žirovnica na 15. seji dne 23. 2. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica 
1. člen 
(predmet odloka) 
V Odloku o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 43/11, 50/13, 87/14), se besedilo 7. člena nadomesti z besedilom:
»(1) Obračunski stroški obstoječe in predvidene komunalne opreme znašajo:
Vrsta komunalne opreme
Obračunsko območje
Vrednost 
[€]
Ceste
OBO_C_1
11.184.787,53
Fekalna kanalizacija
OBO_FK_1
847.131,29
Vodovod
OBO_V_1
9.217.554,95
Prostori za ravnanje z odpadki
OBO_PRO_1
997.197,86
Javne površine in parkirišča
OBO_JP_1
415.229,60
(2) Obračunski stroški preračunani na mersko enoto kvadratnega metra parcele za določeno komunalno opremo na posameznem obračunskem območju so:
Vrsta komunalne opreme
Oznaka obračunskega območja
PP 
[m2]
Vrednost 
[€]
Cena na enoto (Cpi) 
[€/m2]
Ceste
OBO_C_1
1.649.417,47
11.184.787,53
6,781
Fekalna kanalizacija
OBO_FK_1
1.321.526,00
847.131,29
0,641
Vodovod
OBO_V_1
1.634.008,47
9.217.554,95
5,641
Prostori za ravnanje z odpadki
OBO_PRO_1
1.649.417,47
997.197,86
0,605
Javne površine in parkirišča
OBO_JP_1
1.649.417,47
415.229,60
0,252
(3) Obračunski stroški preračunani na mersko enoto neto tlorisne površine objekta za določeno komunalno opremo na posameznem obračunskem območju so:
Vrsta komunalne opreme
Oznaka obračunskega območja
NTPO 
[m2]
Vrednost 
[€]
Cena na enoto (Cti) 
[€/m2]
Ceste
OBO_C_1
623.249,30
11.184.787,53
17,946
Fekalna kanalizacija
OBO_FK_1
462.623,92
847.131,29
1,831
Vodovod
OBO_V_1
590.106,20
9.217.554,95
15,620
Prostori za ravnanje z odpadki
OBO_PRO_1
623.249,30
997.197,86
1,600
Javne površine in parkirišča
OBO_JP_1
623,249,30
415.229,60
0,666
 
« 
2. člen 
(vpogled v program opremljanja) 
Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Žirovnica – spremembe in dopolnitve, januar 2017, vključno s prilogami, je na vpogled na Občini Žirovnica.
3. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 430-0006/2013
Breznica, dne 23. februarja 2017
Župan 
Občine Žirovnica 
Leopold Pogačar l.r.
 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti