Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2017 z dne 10. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2017 z dne 10. 3. 2017

Kazalo

598. Sklep o dopolnitvi Sklepa o višini honorarjev za Občinsko glasilo Suhorobar, stran 1735.

  
Na podlagi 16. člena Odloka o občinskem glasilu Suhorobar (Uradni list RS, št. 65/04, 53/07, 104/09) je Občinski svet Občine Sodražica na 14. redni seji 1. 3. 2017 sprejel
S K L E P 
o dopolnitvi Sklepa o višini honorarjev za Občinsko glasilo Suhorobar 
1. člen 
Spremeni se 2. točka Sklepa o višini honorarjev za Občinsko glasilo Suhorobar, ki je bil sprejet na 5. redni seji, dne 16. 7. 2015, tako da se glasi:
»Članom uredništva in drugim avtorjem prispevkov, ki niso zaposleni v občinski upravi Občine Sodražica, razen odgovornemu uredniku, pripada za objavljen prispevek honorar v bruto višini, ki je odvisna od dolžine prispevka, pri čemer znaša honorar za prispevek, ki obsega celo objavljeno stran, 60 EUR.
Višina honorarja za prispevek, krajši od ene strani, je sorazmerno nižja. Honorar se izplača za prispevek, ki je bil vnaprej dogovorjen z odgovornim urednikom oziroma njegovim namestnikom.«
2. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu na občinskem svetu, uporablja pa se od 1. 2. 2017 dalje.
Št. 414-1/12
Sodražica, dne 2. marca 2017
Župan 
Občine Sodražica 
Blaž Milavec l.r.