Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2017 z dne 10. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2017 z dne 10. 3. 2017

Kazalo

588. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Laško, stran 1729.

  
Na podlagi drugega odstavka 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Laško na 18. seji dne 1. 3. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Laško 
1. člen 
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Laško (Uradni list RS, št. 100/03, 33/07, 18/11 in 80/11) se spremeni v 8. členu, ki se na novo glasi:
»V občinski upravi se naloge, s katerimi se zagotavlja izvrševanje funkcij uprave, opravljajo v notranjih organizacijskih enotah, oblikovanih za posamezne sklope delovnih področij.
Občinska uprava ima naslednje notranje organizacijske enote:
1. Kabinet župana,
2. Oddelek za družbene dejavnosti, pravne in splošne zadeve,
3. Oddelek za proračun in javne finance,
4. Oddelek za gospodarske dejavnosti,
5. Oddelek za gospodarske javne službe, okolje in prostor z notranjo organizacijsko enoto Režijski obrat.«
2. člen 
9. člen se spremeni in se na novo glasi:
»1. Kabinet župana opravlja naslednje naloge:
– administrativne naloge,
– občinski svet, njegova delovna telesa in krajevne skupnosti,
– odnosi z javnostmi,
– medobčinsko in regionalno sodelovanje,
– protokol,
– lokalne volitve,
– druge naloge.
2. Oddelek za družbene dejavnosti, pravne in splošne zadeve opravlja naslednje naloge:
– predšolska vzgoja,
– osnovno in glasbeno šolstvo ter izobraževanje odraslih,
– šport,
– socialno varstvo in varstvo starejših,
– zdravstvo,
– kultura in kulturna dediščina, delo društev in javnih zavodov,
– kadrovske zadeve,
– premoženjskopravne zadeve,
– informacijske naloge,
– glavna pisarna,
– druge naloge.
3. Oddelek za proračun in javne finance opravlja naslednje naloge:
– proračun in zaključni račun občine,
– premoženjska bilanca občine,
– vodi evidenco finančnega premoženja in zbirk evidenc ostalega premoženja,
– računovodske naloge za občinski proračun, javne zavode, krajevne skupnosti ter režijski obrat,
– ravnanja s finančnim premoženjem,
– druge naloge.
4. Oddelek za gospodarske dejavnosti opravlja naloge:
– v zvezi z državnimi in evropski projekti,
– s področja javno zasebnih partnerstev,
– javnih naročil,
– s področij podjetništva, turizma, gostinstva in trgovine,
– pospeševanja razvoja kmetijstva in podeželja,
– stanovanjskih zadev in stvarnega premoženja občine,
– druge naloge.
5. Oddelek za gospodarske javne službe, okolje in prostor opravlja naslednje naloge s področja:
– prostorskih načrtov in posegov v prostor,
– občinskih investicij in investicijskega vzdrževanja,
– stavbnih zemljišč, komunalnega prispevka,
– varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, zaščite in reševanja,
– druge naloge.
Režijski obrat kot notranja organizacijska enota Oddelka za gospodarske javne službe, okolje in prostor opravlja naloge, ki se nanašajo na:
– opravljanje dejavnosti tistih gospodarskih javnih služb, ki se ne zagotavljajo v drugih oblikah izvajanja gospodarskih javnih služb,
– urejanje prometa,
– druge naloge.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-02/2017
Laško, dne 1. marca 2017
Župan 
Občine Laško 
Franc Zdolšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti