Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2017 z dne 10. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2017 z dne 10. 3. 2017

Kazalo

577. Sklep o imenovanju članov Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Ivančna Gorica, stran 1716.

  
Na podlagi 14. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 17. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 50/16 in 66/16), 3. člena Odloka o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 77/16) Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – UPB2), 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – UPB2) ter na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 19. redni seji dne 22. 2. 2017 sprejel
S K L E P 
o imenovanju članov Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Ivančna Gorica 
I. 
Za člane Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Ivančna Gorica se imenujejo:
1. Nataša Lukman
2. Anton Kralj
3. Janez Mežan.
II. 
Mandatna doba članov traja 4 leta od dne veljavnosti tega sklepa.
III. 
Ne glede na prejšnji člen lahko po konstituiranju občinskega sveta po izvedenih rednih volitvah in po izvedenem postopku skladno z odlokom, ki ureja ustanovitev Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Ivančna Gorica, članom Sveta predčasno preneha mandat z imenovanjem novih članov v Svet.
IV. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-0001/2017-5
Ivančna Gorica, dne 22. februarja 2017
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad l.r.

AAA Zlata odličnost