Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2017 z dne 10. 3. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2017 z dne 10. 3. 2017

Kazalo

547. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda »Študentski dom Ljubljana«, stran 1662.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P 
o spremembi in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda »Študentski dom Ljubljana« 
1. člen 
V Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda »Študentski dom Ljubljana« (Uradni list RS, št. 67/12, 24/13, 63/13, 79/15 in 52/16) se četrti odstavek 6. člena spremeni tako, da se glasi:
»Ne glede na določbe prejšnjega odstavka tega člena zavod nastanjenim študentom, ki so zaključili študijski program prve stopnje in so do 30. septembra upravičeni do subvencioniranega bivanja ter bodo nadaljevali izobraževanje po magistrskem študijskem programu druge stopnje, od 1. oktobra omogoči bivanje po ceni, kot je določena za uporabnike iz drugega odstavka tega člena, dokler ne pridejo na vrsto za subvencionirano bivanje na informativni prednostni listi v naslednjem študijskem letu oziroma najpozneje do konca študijskega leta, v katerem začnejo izobraževanje po magistrskem študijskem programu druge stopnje. Nastanjenim študentom, ki so zaključili študijski program prve stopnje in so do 30. septembra upravičeni do subvencioniranega bivanja, niso pa upravičeni do subvencioniranega bivanja v naslednjem študijskem letu, zavod od 1. oktobra do dokončnosti odločitve o pravici do subvencioniranega bivanja omogoči bivanje po ceni, kot je določena za uporabnike iz drugega odstavka tega člena.«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določbe tretjega odstavka tega člena zavod nastanjenim študentom, ki so zaključili enoviti magistrski študijski program druge stopnje ali magistrski študijski program druge stopnje po objavi razpisa za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za posamezno študijsko leto ter bodo nadaljevali izobraževanje po študijskem programu tretje stopnje, omogoči bivanje po ceni, kot je določena za uporabnike iz drugega odstavka tega člena, dokler ne pridejo na vrsto za subvencionirano bivanje na informativni prednostni listi v naslednjem študijskem letu oziroma najpozneje do konca študijskega leta, v katerem začnejo izobraževanje po študijskem programu tretje stopnje. Nastanjenim študentom, ki so zaključili enoviti magistrski študijski program druge stopnje ali magistrski študijski program druge stopnje po objavi razpisa za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za posamezno študijsko leto ter niso upravičeni do subvencioniranega bivanja v naslednjem študijskem letu, zavod omogoči bivanje po ceni, kot je določena za uporabnike iz drugega odstavka tega člena, najpozneje do dokončnosti odločitve o pravici do subvencioniranega bivanja.«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01403-4/2017
Ljubljana, dne 8. marca 2017
EVA 2017-3330-0003
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost