Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2017 z dne 24. 2. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2017 z dne 24. 2. 2017

Kazalo

410. Sklep o objavi sprememb in dopolnitev prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR), stran 1332.

  
Na podlagi 58. člena Zakona o prevozu nevarnega blaga (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 41/09, 97/10 in 56/15) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P 
o objavi sprememb in dopolnitev prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR) 
1. člen 
S tem sklepom se objavijo spremembe in dopolnitve prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (Uradni list SFRJ – MP, št. 59/72), ki so kot priloga sestavni del tega sklepa.
S tem sklepom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva Komisije (EU) 2016/2309 z dne 16. decembra 2016 o četrti prilagoditvi prilog k Direktivi 2008/68/ES Evropskega parlamenta in Sveta o notranjem prevozu nevarnega blaga znanstvenemu in tehničnemu napredku (UL L št. 345 z dne 20. 12. 2016, str. 48).
2. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00710-2/2017
Ljubljana, dne 16. februarja 2017
EVA 2016-2430-0048
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 
 

AAA Zlata odličnost